Общество

ЛЕГИТИМНО И ЛЕГАЛНО ЛИ Е НАСТОЯЩЕТО ПРАВИТЕЛСТВООбщество

ЛЕГИТИМНО И ЛЕГАЛНО ЛИ Е НАСТОЯЩЕТО ПРАВИТЕЛСТВО

Тези дни най-често повтаряното словосъчетание, което чуваме от представители на опозицията и от протестиращи е, че “правителството е нелегитимно и
ЗА ВЛИЯНИЕТО ЧРЕЗ МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ И ЗА ПРОТЕСТАОбщество

ЗА ВЛИЯНИЕТО ЧРЕЗ МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ И ЗА ПРОТЕСТА

Медийното отразяване на настоящите протести връща темата за обективността и качеството на медийното съдържание. Едновременно с постоянно растящото недоверие към
КАК ОТПАДНАХА ЛУСТРАЦИОННИТЕ ТЕКСТОВЕ ОТ ЗАдмОбщество

КАК ОТПАДНАХА ЛУСТРАЦИОННИТЕ ТЕКСТОВЕ ОТ ЗАдм

Законът за администрацията (ЗА) е обнародван в Държавен вестник, бр. 130 от 05.11.1998 г. и влиза в сила от 06.12.1998
ЗА СБЛЪСЪКА МЕЖДУ ВНУШЕНИЯТА И ПРОЗРАЧНОСТТАОбщество

ЗА СБЛЪСЪКА МЕЖДУ ВНУШЕНИЯТА И ПРОЗРАЧНОСТТА

Негативните аспекти в човешкото мислене са като да влизаш в ролята на адвокат на дявола, който оспорва официалната информация. Причините
ЗА АНОМАЛИИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКАОбщество

ЗА АНОМАЛИИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА

На фона на безпрецедентната криза, предизвикана от COVID-19, съм все по- обезпокоена от засилване процеса на девиация в българския политически
“ДЕСПОТ Е ОНЗИ, КОЙТО….”Общество

“ДЕСПОТ Е ОНЗИ, КОЙТО….”

„Деспот е онзи, който поставя себе си над законите”. Тези думи принадлежат на Жан-Жак Русо. Правото е ценност от най-висока
ПОПУЛИЗМЪТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАТОЛОГИЯОбщество

ПОПУЛИЗМЪТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАТОЛОГИЯ

Понятието популизъм има латински произход – populus, народ. Популизмът е проявление на публичната комуникация, чийто фокус са политическите очаквания и
“АЗ ИСКАХ ДА ИДА И ДА ИЗПЪЛНЯ ДЪЛГА”Общество

“АЗ ИСКАХ ДА ИДА И ДА ИЗПЪЛНЯ ДЪЛГА”

“Аз малко мислех за жена и деца, за приятели. Аз исках да ида, да изпълня дълга и да се върна
ФУНКЦИИ НА ПРОКУРАТУРАТАОбщество

ФУНКЦИИ НА ПРОКУРАТУРАТА

Съгласно Конституцията на Република България, Прокуратурата на Република България следи за спазване на законността (чл. 127 КРБ), като: · ръководи
МИХАИЛ ИВ. МАДЖАРОВ – ДИПЛОМАТ И ДОКУМЕНТАЛИСТ -2Общество

МИХАИЛ ИВ. МАДЖАРОВ – ДИПЛОМАТ И ДОКУМЕНТАЛИСТ -2

(По следите на писмата) Заради десетилетия забрава комунистическата идеология “изчегъртваше” (буквално и преносно) имена като Михаил Ив. Маджаров, за да
error: Свържете се с автора за разрешение!!