Теми

Популярни

Образование

УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТАОбразование

УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТА

Българското училище разполага с традиции и достатъчно натрупан опит в обучението и възпитанието. Добрите резултати са плод на високия професионализъм
ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТОбразование

ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ

През годините, прекарани в българското училище, успях да опозная предизвикателствата на учителската професия. Стремях се да свързвам практическите примери и
УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТОбразование

УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ

Когато става дума за училищна готовност, се има предвид готовността на детето в края на предучилищния етап. Тя му е
error: Свържете се с автора за разрешение!!