Образование

УЧЕНЕТО КАТО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЦЕСОбразование

УЧЕНЕТО КАТО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Ученето е процес, който е свързан със запаметяване на прочетеното, но и с неговото възприемане и възпроизвеждане. За стойностите (важните
ОТНОВО ЗА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕОбразование

ОТНОВО ЗА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ

Поводът да избера отново тази тема е съвсем конкретен – моите преки впечатления, свързани със затрудненията, които много ученици срещат
ИЗБЕРЕТЕ СИ ЦЕЛОбразование

ИЗБЕРЕТЕ СИ ЦЕЛ

Трябва да го направите, ако искате да сте успешни. Избирането на една или на няколко цели определя нашето мислене като
МЕТОД НА ОПЕРАТИВНОТО РИСУВАНЕОбразование

МЕТОД НА ОПЕРАТИВНОТО РИСУВАНЕ

Предлагам ви примерни теми за решаване на проблем чрез Метода на оперативното рисуване, въведен от професор Едуард де Боно. Според
ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОбразование

ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ

През последните две-три години тестовете по български език и литература, които се предлагат при завършване на седми и дванайсти клас,
ИНТЕРАКЦИЯТА В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕСОбразование

ИНТЕРАКЦИЯТА В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Звучи сложно като формулировка, но практически ни препраща към използването на интерактивни методи и техники за взаимодействие по време на
САМООЦЕНКА НА ЧЕТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТОбразование

САМООЦЕНКА НА ЧЕТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ

След редицата публикации, които написах по темата за четенето с разбиране, този път искам да предложа структура за самооценка на
ПИСАНЕТО НА ЕСЕ И ЛАТЕРАЛНОТО МИСЛЕНЕОбразование

ПИСАНЕТО НА ЕСЕ И ЛАТЕРАЛНОТО МИСЛЕНЕ

На тези, които следят моите публикации в Детски сайт – страницата “Училище за идеи”, както и в раздел “Образование” на
ПИСАНЕ НА СОБСТВЕНИ УЧЕНИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕОбразование

ПИСАНЕ НА СОБСТВЕНИ УЧЕНИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ

Придобиването на умение за писане на собствени ученически текстове е задача на българското училище. Това умение се развива през всичките
ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗОбразование

ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ

Темата за трансформиращия преразказ е свързана с възможностите на ученика да разбира, да разсъждава и да извлича информация от текст.
error: Свържете се с автора за разрешение!!