Образование

ОБЩУВАНЕТО НА ДЕЦАТА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИОбразование

ОБЩУВАНЕТО НА ДЕЦАТА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

На вниманието на вашите деца Ако следите публикациите ми, често замествам “ценности“ със“ стойности”. Правя го, защото и в единия,
ЗА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕОбразование

ЗА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Когато преди години влязох в българското училище, веднага започнах да пиша за проблемите, c които се сблъсках. Реших да се
НЕ НА АГРЕСИЯТА, НО НЕ САМО  ДНЕСОбразование

НЕ НА АГРЕСИЯТА, НО НЕ САМО ДНЕС

23 февруари – Световен ден против агресията в училище Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световния ден против агресията
ЗА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК КАТО СРЕДСТВО ЗА ИЗРАЗЯВАНЕОбразование

ЗА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК КАТО СРЕДСТВО ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ

Българският език е един от най-древните европейски писмени езици. Знаете ли, че през Средните векове (IX-XIV) в Европа се е
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО И НОВИТЕ УМЕНИЯОбразование

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО И НОВИТЕ УМЕНИЯ

Тази тема е актуална предвид новата ситуация, провокирана от коронавируса. На учениците им се налага да работят самостоятелно, а това
СЛУЧАЙНАТА ДУМА – ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В БИЗНЕСАОбразование

СЛУЧАЙНАТА ДУМА – ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В БИЗНЕСА

Професор Едуард де Боно е автор на Системата за латералното мислене. Той е лидер на новото мислене, a неговите подходи
ЗА СМИСЪЛА НА БЛАГОДЕЯНИЕТО И ЗА УМЕНИЕТО ДА ГО РАЗЧЕТЕМОбразование

ЗА СМИСЪЛА НА БЛАГОДЕЯНИЕТО И ЗА УМЕНИЕТО ДА ГО РАЗЧЕТЕМ

На държавния изпит зрелостниците от випуск 2020/21 учебна година трябваше да пишат по техен избор интерпретативно съчинение или есе –
БИЗНЕС УМЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ! ЗАЩО НЕ?Образование

БИЗНЕС УМЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ! ЗАЩО НЕ?

Скоро прочетох, че ще учат децата как да правят бизнес, за да има в страната повече работещи малки и средни
УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ В ПЪРВИ КЛАСОбразование

УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Тази публикация е за родителите на деца от първи клас. Ще се опитам достъпно да обясне един процес, чийто краен
УЧЕНЕТО КАТО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЦЕСОбразование

УЧЕНЕТО КАТО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Ученето е процес, който е свързан със запаметяване на прочетеното, но и с неговото възприемане и възпроизвеждане. За стойностите (важните
error: Свържете се с автора за разрешение!!