не е фейк

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ МИНИСТЕРСТВАТАНе е фейк

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ МИНИСТЕРСТВАТА

>Близо 6400 души са започнали работа през първото шестмесечие на 2020 г. в резултат от дейността на Центровете за заетост
ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТАНе е фейк

ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА

Средствата от Европейския социален фонд + за младежка заетост и мерки в подкрепа на децата ще бъдат увеличени в следващия
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КФП КЪМ 30 ЮНИ 2020 г.Не е фейк

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КФП КЪМ 30 ЮНИ 2020 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и
СПОРАЗУМЕНИЕ ПО МФР ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 гНе е фейк

СПОРАЗУМЕНИЕ ПО МФР ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г

След изтощителни денонощни пленарни заседания, прекъсвани от множество двустранни и многостранни срещи с цел изглаждане на различията и сближаване на
ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИНе е фейк

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

*По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и
ЗАЕДНО СРЕЩУ КРИЗАТАНе е фейк

ЗАЕДНО СРЕЩУ КРИЗАТА

Близо 4,5 млн. лв. ще бъдат насочени по мярката „Заетост за теб“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към
МТСП СТАРТИРА ТРИ НОВИ МЕРКИНе е фейк

МТСП СТАРТИРА ТРИ НОВИ МЕРКИ

През тази седмица Министерството на труда и социалната политика стартира три мерки за запазване на работните места и за намаляване
БЪЛГАРИЯ СТАВА ДИГИТАЛЕН ХЪБ В РЕГИОНАНе е фейк

БЪЛГАРИЯ СТАВА ДИГИТАЛЕН ХЪБ В РЕГИОНА

Тази седмица беше направена символична първа копка на сградата на българския суперкомпютър, който ще бъде част от Европейската мрежа EuroHPC.
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ОСТАНА В КОНДИЦИЯНе е фейк

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ОСТАНА В КОНДИЦИЯ

Страната ни влезе с много добри финансови и макроикономически показатели в кризата. Българската икономика остана в кондиция. За първото тримесечие
STANDARD&POOR’S И РЕЙТИНГА НА БЪЛГАРИЯНе е фейк

STANDARD&POOR’S И РЕЙТИНГА НА БЪЛГАРИЯ

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB/A-2’
error: Свържете се с автора за разрешение!!