КАКВИТО СА НИ ПОЛИТИЦИТЕ, ТАКАВА НИ Е И ДЪРЖАВАТАОбщество

КАКВИТО СА НИ ПОЛИТИЦИТЕ, ТАКАВА НИ Е И ДЪРЖАВАТА

В България вече е безсмислено да говорим колко тя се нуждае от изградени и отговорни политици. Безсмислено е, защото въпреки
error: Свържете се с автора за разрешение!!