Теми

Популярни

ЗА „ИЗМОРЕНИТЕ” ИДЕИ И ПОДХОДИОбщество

ЗА „ИЗМОРЕНИТЕ” ИДЕИ И ПОДХОДИ

Когато Едуард де Боно въвежда понятието “красив ум”, той има предвид очертанията на конкретен мисловен модел. Красивият ум, за който говори този гениален човек,
error: Свържете се с автора за разрешение!!