ЦЕНТЪР ЗА СУПЕРКОМПЮТРИ

център за суперкомпютри
Време за четене: 2 минути

Един от осемте центрове за суперкомпютри, които Европейската комисия ще открие в държави от ЕС, ще е в София. Останалите седем ще са в Барселона (Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финландия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен (Люксембург) и Марибор (Словения). Тези центрове са много важни не само за лидерството на Европа в новитие технологии. И пред България се откриват нови възможности за по-нататъшното утвърждаване на нейните регионални лидерски позиции в областта на цифровизацията. Тези центрове за свръхбързи изчисления ще са в полза на науката, промишлеността и бизнеса. Няма съмнение, че ще се повиши технологичната ни конкурентноспособност. Но още по-важното е, че суперкомпютрите ще носят реални и измерими ползи за хората.

Те ще играят важна роля в области като персонализираната медицина, създаването на лекарства, нови продукти и материали, биоинженерството, енергетиката и прогнозирането на времето“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел. Като отговаряща за ресора на цифровата икономика и цифровото общество, тя е автор на законодателни инициативи в областта на цифровия единен пазар. Успя през изтичащия мандат на ЕП да даде облик на един ресор, който почти не съществуваше допреди две години. За откриването на центровете конкретни са заслугите на България в лицето на българския премиер по време на българското европредседателство и лично на Мария Габриел. Според нея, откриването на центрове за суперкомпютри е историческа крачка и е добър пример за сътрудничество между страните от ЕС в областта на иновациите. Няма съмнение, че с тях са свързани и нови переспективи за ЕС, както и утвърждаването му като лидер на световно равнище в такива стратегически области като цифровата икономика и цифровото общество. Средствата, които ще бъдат вложени от ЕС и от държавите-членки е на стойност 840 млн евро.

error: Свържете се с автора за разрешение!!