И ИМ РЕЧЕ: ТАКА Е ПИСАНО…

христос воскресе
Време за четене: < 1 минута

44. И им каза: Тия са думите които ви говорих, когато бях още с вас,

че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мен в Моисеевия

закон, в пророците и в псалмите.

45. Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.

 46. И им  рече: Така е писано – че Христос трябва да пострада и да

Възкръсне от мъртвите на третия ден.

47. и че трябва да се проповядва покаяние и прощение на греховете

в Негово име на всички народи, като се започне от Ерусалим.

48. Вие сте свидетели на това.

49. И ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми,

а вие стойте в града(Ерусалим), докато се облечете със сила от горе.

50. И ги заведе до едно място срещу Витания,

и вдигна ръцете Си и ги благослови.

51. И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето.

52. И те Му се поклониха и се върнаха в Ерусалим с голяма радост

53. и бяха постоянно в храма, като хвалеха и благославяха Бога. (Амин)

(Евангелието според Лука 24:44-53 )

Христос Воскресе! Бъдете здрави и благословени от Бога!

error: Свържете се с автора за разрешение!!