“ГЕРОЙ” НА НАШЕТО ВРЕМЕ

хакерската атака на нап
Време за четене: 2 минути

„Герой на нашето време“, но не по Лермонтов. Работата е ясна – младежът, “пробил” системaта на НАП, попада под ударите на закона, след като е посегнал на личните данни и на сигурността на държавата. Навярно го е правил още много пъти, както медиите ни напомниха за друг случай, свързан с него от времето, когато е бил ученик. Случило се е така, че с преминаването на “черната граница” неговият висок клас знания и умения са били в постоянен статус на потенциално опасни.

Този и други случаи доказват, че технологичният напредък има и друга страна. Увлечени в позитивните приложения, някак пропускаме скритите опасности. В този контекст, няма никакво съмнение – проблемът с морала на тези специалисти излиза на преден план. Но и държавата трябва да помисли как да използва знанията и уменията им в регулиран режим, така че с тяхна помощ да актуализира защитите на системите и да поддържа неуязвимостта им от атаки. Определено говоря за държавна стратегия, която да ограничи възможността нашите умници да прекрачват “черната граница”. Подобен клас познание и умения трябва да останат в категорията на уникалните способности, които да бъдат използвани в интерес на обществото. Държавата трябва да познава профила на тези специалисти и да ги използва в условията на трениране на техните възможности с изпробване защитите на националните информационни системи.

Знам, че даването на предложения в тази област не е работа на хора като мен, които са извън специалността. Работа е на техническите специалисти да дават идеите, а на политиците да оценяват предложенията. Но какви ще са решенията, зависи и от управляващите. Има проблем, и както каза премиерът – трябва да се намери начин този проблем да бъде докрай “изсветлен”, за да намери решение. Защото и в бъдеще хакерството ще продължи да се изявява като проявление на крайно пристрастяване към влизане в ролята на “герой”, извършил “подвиг” във времето на технологичната революция. “Герой” на новото време, на нашето време. Ще е жалко, ако държавата позволи тези умни момчета бъдат оставени да продължат да се въплощават в образа на анти-герой, който един ден обществото ще сочи като съсипан “злодей”. И тогава съдбата непременно ще го запрати в ситуация на духовен срив. И на това момче ще му се наложи да преживее същото…

error: Свържете се с автора за разрешение!!