РЕЙТИНГЪТ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТАБИЛНА ПЕРСПЕКТИВА

стабилна перспектива
Време за четене: 3 минути

Standard&Poor’s потвърди ‘BBB’ рейтинга на България със стабилна перспектива. Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB/A-2’ Перспективата пред рейтинга остава стабилна. В обобщения доклад е отбелязано подобрението в очакванията за развитието на българската икономика, тъй като вътрешното търсене е по-устойчиво на въздействието на пандемията, отколкото са били предварителните оценки на агенцията. Спадът на БВП през 2020 г. е ревизиран до -4,5% спрямо -6,5%, заложен в прогнозата на S&P от месец май. Бюджетният дефицит ще остане умерен през настоящата и следващата година, след което се очаква бърза консолидация, съпроводена със значителен приток на европейски средства. От рейтинговата агенция отчитат също и включването на българския лев във Валутния механизъм II през месец юли и присъединяването на България към Банковия съюз и отбелязват, че процесът по окончателното присъединяване към еврозоната ще засили сътрудничеството между БНБ и ЕЦБ и се очаква да отнеме няколко години.

Стабилната перспектива отразява очакванията на агенцията за бързо възстановяване на българската икономика след пандемията, без поява на дисбаланси във външния и финансовия сектор през следващите две години. Това ще позволи бърза фискална консолидация и ще ограничи нарастването на публичния дълг. Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг, ако възстановяването на българската икономика бъде придружено с по-бърза фискална консолидация, както и подобрение във външните баланси, надхвърлящи очакванията на агенцията. Сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга са задълбочаване на икономическия спад или забавяне на възстановяването, които от своя страна ще доведат до по-продължителна фискална консолидация и нарастване на публичния дълг през следващите две години.

Това е истината, а не фалшивите новини и абсурди за апокалипсиси и провал в управлението на правителството на Бойко Борисов. Могат да го твърдят хора наистина със семпли възможности, както и бивши агенти на ДС, които са навсякъде. Те продължават все така да обслужват задкулисни интереси, разпространявайки фалшиви новини. И когато това го чуваш и от опозиция, която иска да управлява един ден или от президент и неговите говорители, звучи политически и държавнически неадекватно:”…. всичко, което са правели управляващите през последните месеци и продължават да правят, е именно това: след нас и потоп”. Чухме го и от Радев, и от неговия главен “стратег” с агентурното име Майстора, който стигна даже и по-далеч в твърденията си: “някои от нещата са дори умишлени, така че да доведат до по-тежки последици”. Какво ли не прави ума, когато го блазни единствено властта и обслужването на тяснопартийни интереси!

Докладът на Standard&Poor’s отразява обективно перспективата пред рейтинга на България. Няма как да не бъде отбелязана констатацията на тази водеща агенция относно „подобрението в очакванията за развитието на българската икономика, тъй като вътрешното търсене е по-устойчиво на въздействието на пандемията, отколкото са били предварителните оценки на агенцията.” Изводът е за един наблюдаван и управленски добре регулиран процес. Добра е прогнозата и за бюджетният дефицит, “който ще остане умерен през настоящата и следващата година, след което се очаква бърза консолидация, съпроводена със значителен приток на европейски средства.” Очакванията са за бързо възстановяване на икономиката, “придружено с по-бърза фискална консолидация, както и подобрение във външните баланси, надхвърлящи очакванията на агенцията.” За да се сбъдне прогнозата не трябва да се допусне “задълбочаване на икономическия спад или забавяне на възстановяването, които от своя страна ще доведат до по-продължителна фискална консолидация и нарастване на публичния дълг през следващите две години.”

error: Свържете се с автора за разрешение!!