СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

фалшивите новини
Време за четене: 2 минути

Нееднократно съм коментирала фалшивите новини като действителен проблем, който е трудно да бъде законово регулиран. Знаете, че Facebook се опитва да се справи с това, наемайки служители, които да проверяват публикувани факти и информация. Много е трудно да се гарантира тяхната истинност. Аз винаги препоръчвам да се проверят поне няколко източника, но предвид практиката на копи пейс, и това не помага. Трудоемка се оказва и задачата по идентифицирането на истинските разпространители на фалшиви новини – сайтове, организации или хора. Съществува и още едно обстятелство, което прави повечето хора жертви на фалшиви новини – неразпознаването им, защото те изглеждат достоверно и даже може да са подкрепени с изображения и видеа.

Наскоро Европейската комисия (ЕК) одобри за финансиране нова европейска програма, инициирана от българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. Проектът е получил най-високата оценка „А“ и представлява безвъзмездно финансиране за онлайн медии, информационни агенции и сайтове с цел подобряване на капацитета им да се борят с дезинформацията и фалшивите новини. Дейностите по проекта предвиждат също създаване на технология за идентифициране на фалшиви новини и за по-качествена журналистика. Според Новаков, новата програма ще е в подкрепа на медийната среда в Европа, включително и в България. Предложеният бюджет е в размер на 2.5 млн. евро, които ЕС ще инвестира именно там, където има най-голяма нужда“.

Одобрението от страна на ЕК представлява първия етап от осъществяването на новата европейска програма. На втори етап Европейският парламент и Съветът следва да одобрят бюджета, след което ЕК ще разработи в подробности условията и правилата за работа на новата програма. Последният етап е публикуването на обява за набиране на проектни предложения и финансиране, за което всички новинарски сайтове и онлайн медии в България и останалите държави в ЕС ще могат да кандидатстват. Очаква се именно този етап да започне през пролетта на 2020г. Очаква се с отпуснатото финансиране, медиите да могат да наемат допълнително капацитет и експерти, за да реагират и оборват фалшиви новини, както и да разработят механизъм за анти-трол дейности.

error: Свържете се с автора за разрешение!!