СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБЪРНАТА КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

социална политика
Време за четене: 4 минути

+++Политиките за подкрепа на семейството и жените и постигане на баланс между личния и професионалния живот са сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика. Стъпка в тази посока е процедура „Детски кътове“, по която след две седмици частни работодатели и органи на изпълнителната и местната власт ще могат да подават проекти за създаване на детски кътове на работното място. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференция SheLeader@digital.

За изграждане на детски кътове към компаниите ще бъдат отпуснати 15 милиона лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Целта на операцията е да увеличи възможностите за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот на работниците и служителите.

В създадените детски кътове децата на служителите ще получават почасови или целодневни услуги. Всеки детски кът трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 15 деца. За детегледачи ще бъдат наемани безработни, регистрирани в Бюрата по труда, които при необходимост ще преминават обучение. По проектите ще бъде поемано възнаграждението на детегледачите за период до 12 месеца. Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв.

+++Младежи до 29 г. с висше образование може да натрупат една година трудов стаж по специалността си в публична администрация чрез програма „Старт на кариерата“. Условието е да са без трудов стаж по завършената специалност и да са регистрирани в Бюро по труда. Програмата има за цел младите да направят плавен преход от образование към заетост, чрез работа в министерства, държавни агенции, областни или общински администрации, което дава възможност на младежите за реализация в родните им места. До момента заетостта по програмата продължаваше девет месеца.

Удължаването на заетостта от 9 на 12 месеца се прави, защото в хода на изпълнението на програмата е констатирано, че е необходим по-дълъг период за плавен преход. Той ще даде на младежите възможност да се запознаят с пълния годишен цикъл в работата на съответната администрация. Срокът на действие на програма „Старт на кариерата“ е удължен до края на 2021 г. Тя се финансира изцяло от със средства от държавния бюджет.

+++„През изминалите месеци продължихме активно съвместната си работа с Министерството на образованието и науката (МОН) за подпомагане на децата в неравностойно положение и техните семейства. Опитваме се да направим всичко възможно за създаването на достатъчно добри условия за продължаване на дигиталното обучение. На 1800 деца в центрове за настаняване от семеен тип и приемни семейства осигурихме таблети и компютри, интернет връзка. По този начин, ако се наложи отново да се премине към обучение в електронна среда, те няма да се чувстват изолирани и ще могат да продължат да учат пълноценно“, каза министърът на труда и социалната политика.

Деница Сачева припомни, че за първи път децата, които ще бъдат в осми клас, ще получат еднократна помощ от 250 лв. „Правителството въведе и нова семейна помощ в случай, че децата не ходят на училище поради карантина или въвеждане на обучение в електронна среда. Нейният размер ще е 610 лв. за семейства с едно дете до 14 години и 915 лв. за семейства с две и повече деца“, добави тя.

+++През 2020 г. Проект „Красива България” към МТСП финансира 50 проектни предложения за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура. От тях 48 са на общини, а останалите са на Районния съд – гр. Ардино и на Националното музикално училище „Любомир Пипков”. Общата стойност на проектите е 8,6 млн. лв. От тях 3,7 млн. лв. са осигурени по КБ, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите. За реализацията на 50-те проекта са наети 552 лица, от които 190 регистрирани в бюрата по труда безработни. Към момента изпълнението на 22 проекта е завършено. В рамките на 50-те проектни предложения се провеждат и 12 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и за последващата успешна реализация на пазара на труда на 145 незаети лица.

Проект „Красива България” (КБ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) започва кампания за набиране на проекти на общини, държавни институции, областни управители за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип, които ще се финансират през 2021 г. Документи могат да се подават от днес до 6 януари 2021 г. Подробна информация за условията за кандидатстване по време

на кампанията може да се намери в интернет-страница на МТСП – в рубриката Проект „Красива България”.

Източник: Сайта на Министерството на труда и социалната политика

error: Свържете се с автора за разрешение!!