СЛЕД ЕДНО ИНТЕРВЮ

Време за четене: 3 минути

Днес в “На фокус” по НОВА бе излъчено интервю с Керел Нол, която е наследница на 85 годишната французойка Мирей Нол, убита от екстремисти в дома си през 2018-та година заради еврейския си произход. Поводът за този ми коментар е начина, по който водещата Крумова анонсира нейното участие, споменавайки само че Нол е взела участие „в една международна конференция срещу омразата, която се проведе в София”.

Истината е, че това не беше просто „една международна конференция срещу омразата, която се проведе в София”. Обективността на информацията изискваше да се каже, че Нол е участник в организираната от Прокуратурата на Република България, съвместно с Европейската еврейска асоциация, Международна конференция на тема „STOP HATE SPEECH“, която се проведе на 5 и 6 декември 2022 година в София. Събитие от подобен мащаб се провежда за първи път у нас и в него участваха главни и върховни прокурори от страни от Европейския съюз и региона, висши духовници от различни вероизповедания, представители на държавни институции, на неправителствени организации, академичните среди, правозащитници, граждански активисти. Основната цел на конференцията бе да създаде платформа за обмен на опит и добри практики, които да спомогнат за ефективно и навременно противодействие на ксенофобски, антисемитски и дискриминационни прояви, както и срещу подбуждането и извършването на престъпления от омраза. Това е най-мащабният форум, засягащ човешките права,а негов домакин беше Иван Гешев – главен прокурор на България. А участието на Нол е пример за това, че и днес не сме опазени от дискриминационни прояви и убийството на беззащитни хора заради етническата им принадлежност, както и от подбуждането и извършването на престъпления от омраза. Това е най-мащабният форум, засягащ човешките права,а негов домакин беше Иван Гешев – главнен прокурор на България.

Със споменаването на Иван Гешев вие вече трябва да сте наясно защо и какво е мотивирало водещата Крумова към подобно информационно затъмнение, скривайки и пропускайки важни факти, свързани с въпросната конференция? Тези факти са, че трябва да бъде спомената българската прокуратурата и името на главния прокурор Иван Гешев като организатор и домакин на въпросната конференция. Това може само да издава субективизъм и целенасочено преследване на инфрмационен ефект чрез редакционната политика. Впрочем. Дезинформацията не е само съдържание, което съобщава неистини и е налице праиначаване и изопачаване на фактите, но и целенасоченото информационно затъмнение, скриване на истината или нейното неотразяване. Считам случаят за драстичен. И той не е единичен за редакционната политика на много български медии, които обслужват определени политически интереси, което далеч не е трудно да ъъде идентифицирано като въздействие върху редакционната политика на съответната медия..А в едно демократично общество ключовата роля на медиите е да обезпечават свободния поток на инфрмация и да не ограничават потребителите в достъпа им до нея.

error: Свържете се с автора за разрешение!!