КОЙ ЗАСТРАШАВА СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕМИЕР

сигурността на българския премиер
Време за четене: 3 минути

Осем въпроса, които очакват отговори

Това е въпрос с отворен отговор. Това, което аз мога да направя като български гражданин в правова държава, е да отворя Закона за НСО. Важни в случая са чл.2, чл. 3, чл. 5.

Чл. 2. Дейността на Националната служба за охрана е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в този закон лица, обекти и мероприятия.

Чл. 3. Националната служба за охрана осъществява дейността си въз основа на следните основни принципи:

1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;

2. зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;

3. политически неутралитет;

4. единоначалие в управлението;

5. непрекъснатост на охраната;

6. взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, юридически и физически лица, както и със съответните органи и организации в други държави.

Чл. 5. (1) Националната служба за охрана е специализирана военизирана държавна служба към президента на републиката.

На основание на тези текстове мога да задам следните въпроси.

– Смятате ли, че е изпълнен чл. 2 по “осигуряване безопасността на определените в този закон лица, обекти и мероприятия.”, в случая на българския премиер Бойко Борисов?

– Нарушени ли са правата на българския премиер за почивка и на спокоен сън, без да бъде застрашен живота му?

– Засегнато ли е неговото достойнство, когато неизвестен извършител е документирал и публично е оповестил най-интимното му състояние на сън и на безпомощност за отреагиране?

– Наличието на подобни снимки от спалнята на премиера означава ли, че има нарушение на чл 3 т. 5, тъй като не е осигурена непрекъсната охрана, ако предположим, че снимките са дело на външен човек, а ако извършителят е от охраната, нарушен ли е регламента на охрана и присъствие в допустимите граници?

– Законно допустимо ли е службата, която е деполитизирана съгласно чл. 3 т. 3 на въпросния закон, да изпълнява подобни политически поръчки?

– Прав ли се оказа генерал Димитър Владимиров – бивш шеф на НСО, който в публикация от 19 януари 2020 г. твърди, че “от реформирана, НСО се превърна в деформирана служба”. Същият в интервю пред Клуб Z от 28 януари т.г. казва, че “НСО е пълна с политически протежета и това е опасно…. НСО се променя и според президента, на който по чл. 5 ал.1 на закона е подчинена.”

– Кой е отговорен за този режисиран скандал, както и за състоянието на НСО, ако Чл. 5. (1) гласи, че „Националната служба за охрана е специализирана военизирана държавна служба към президента на републиката.”

– Държавническо и конституционно ли е поведението на българския президент да се забавлява с дрон “под носа” на българския премиер, насочвайки го в личното му пространство – на метър разстояние от него, и по този начин е застрашавал живота му, а охраната е реагирала само след реакция на Бойко Борисов?

Осем въпроса, на които трябва да отговори прокуратурата, президентът Румен Радев, ръководителят на НСО, ДАНС. И ако сме правова държава, виновните трябва да понесат предвидената от закона отговорност, защото някой е застрашил националната ни сигурност.

error: Свържете се с автора за разрешение!!