СВЕТОВЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

световен ден на толерантността
Време за четене: 3 минути

Социалните мрежи и толерантността

На 16 ноември отбелязваме Световния ден на толерантността. През 1996 година Общото събрание на ООН призовава страните-членки да отбелязват тази дата като ден на разбирателството между народите. На 16 ноември е приета Декларация за принципите на толерантността – уважение, приемане и разбиране на многообразието от култури в нашия свят, на различните форми на самоизява и проява на личната индивидуалност. Толерантността е качество, което прави възможно общуването и между отделните хора, въпреки различията между тях, основани на ценностен, житейски и социален опит, както и на образователен и на професионален ценз. Въпреки естествените наклонности на повечето от нас да докажат, че те са прави, при добро желание винаги е възможно да открием точки на съгласие в различното мнение. Не трябва да се съгласяваме с всичко, но не трябва и да се противопоставяме на всичко. Както казва професор Едуард де Боно – моят гуру в латералното мислене:”Да си прав през цялото време не е най-важното нещо на света, а и определено не е много красиво.”

Социалните мрежи са бойно поле за изразяване на всякакви тези и мнения. Важно е те да допринасят за изследване на дадената тема, да имат информационна стойност и да добавят стойност към нашия опит да оценяваме случващото се около нас или по-далече. Трябва да се приучим да възприемаме и различната гледна точка като възможност да надникнем в ценностния свят на другия – можем да приемем или да отхвърлим ценностните му разбирания. В действителност, водещо в усилието ни да сме непременно ние правите, е нашето Его. Много често негов израз е емоцията, която не само ни пречи да представим убедително гледната си точка, но може да ни тласне към най-неприемливите форми на нетолерантността – груб и агресивен език, физическо насилие, идейна непримиримост и т.н. Научете се да контролирате вашите импулсивни реакции, основани на емоциите.

В общуването през социалните мрежи всеки иска да е “победител”. Факт е, че успоредното изразяване на различни мнения се превръща по-скоро в непреодолим сблъсък. И причината е в това, че овладяването на умения за общуване изостава значително от динамиката, с която напредват възможностите на Интернет. Сега няма да се спирам на положителните и отрицателните страни в този род комуникация. За мен е по-важно да отбележа, че има голяма връзка между притежаваните от нас човешки ценности и начина, по който реализираме общуването с останалите ползватели на социалните мрежи. Искам да кажа, че в основата на всяка поведенческа рамка са нашите ценности. Как ще реагираме на различната информация, с която ще се сблъскаме, зависи от тях и от познанията, които притежаваме. Но в случая не тази е моята тема, а конкретно толерантността. Затова ще се огранича до това да ви препоръчам само шест от моите базисни стойности, които считам, че са важни за толерантността в общуването – компетентност, информираност, обективност и истинност, уважение и съгласие. Успех би било, ако в условията на различно отношение към света, който ни заобикаля, успеем в името на толерантността да кажем:”Съгласявам се, че се различаваме в позицията по тази тема или по този въпрос”. Това вече няма да е само умение да комуникираме, но и да извличаме позитивен резултат или някаква добавена стойност, които да са израз и на разбирането ни, че всеки има право на мнение и гледна точка. Но е важно да подходим интелигентно към различията и да се научим да градим мостове на доверие. А в началото винаги е културата на изслушване и толерантността.

error: Свържете се с автора за разрешение!!