ВЪПРЕКИ ПАНДЕМИЯТА – РЕКОРД В ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЗАЕТОСТТА

рекорд в инвестициите
Време за четене: 2 минути

През 2020 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са сертифицирани проекти на стойност над 1 милиард лева, което е рекорд за последните 6 години. Тридесет и четири от тях (28 проекта за клас А, 5 проектa за клас Б, 1 приоритетен проект) са с планиран обем на инвестициите 1009.13 млн. лв, като те ще разкрият близо 4500 (4351) нови работни места. Седемнадесет от проектите са във високотехнологични производства и услуги, като от всички 34 проекта, 24 са извън столицата, включително в три общини с безработица над средната за страната. Нещо повече – 7 от проектите са за разширение на съществуващи производства и услуги – важен знак за доверието на инвеститорите в стабилността и предвидимостта на бизнес средата дори в условията на глобална криза. Според министър Борисов инвестициите и планираната заетост с проектите от 2020 г. надвишават близо два пъти тези по проектите от 2019 г.

Продължава и насърчаването на вече съществуващи проекти, като използваният бюджетен ресурс е на стойност 16.4 милиона лева. Това са 23 търговски дружества, с които са запазани над 5134 работни места. Подпомогнатите проекти са на стойност 438 милиона лева. Що се отнася до микро и малките фирми в първите седмици на новата година ще бъде доразплатен ресурса за преразгледаните над 3300 компании. Вече е стартирал и процеса по договаряне за процедурата в подкрепа на средните предприятия и са изпратени първите 77 покани. Осигурени са средства за всички компании, които отговарят на изискванията по процедурата.

Източник: Сайта на Министерството на икономиката

error: Свържете се с автора за разрешение!!