ИГРИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – III ЧАСТ

развитие на творческото мислене
Време за четене: 3 минути

Днес ви предлагам трета част от моите упражнения, които можете да използвате като семейни игри за развитие на творческото мислене на вашето дете. И този път ще ви напомня, че примерите съм разработила по методиката на професор Едурад де Боно, което е видно от книгата му “Как да развием творческото мислене “/Локус, 2009./ През 70-те години Едуард де Боно разработва т.н. карти Think Link, върху които е изобразена картинка или е изписана дума за стимулиране на идеи.  В моите игри също може да прибегнете до един от двата варианта. Това зависи от възрастта на детето – дали е в етап на овладяно умение за четене, или още е в предучилищна възраст и не може да чете. С тази публикация ви давам още една възможност да се присъедините към разбирането на автора, че “творческото мислене е умение, което всеки може да усвои, да упражнява и да използва.”/с.12/ По този начин ще станете негови и мои съмишленици, приемайки, че “креативността е логическо поведение”, което трябва да се възпитава още в ранна възраст. Един процес, в който е възможно съвместното участие на дете и родители.

Звездичката в заглавието означава, че примерите в предложените игри са мои, а методиката е на Едуард де Боно.

СПИСЪЦИ*

1. ПОДГОТОВКА

1. Сложете всички картончета в една торба

2. Нека детето извади три картончета

II. ДЕЙСТВИЕ

1. Подредете ги хоризонтално. Всяка от тях формира заглавието на “списък”.

2. Изваждайте от торбата картончета, като се редувате

3. Всяко извадено картонче трябва да бъде поставено в един от трите “списъка”

4. Детето дефинира добавянето на думите към “списъците”

III. ПРИМЕР

Трите извадени думи, които оглавяват “списъците” са: А) къща, Б) дъжд, В) море

Следващите думи са: сняг, прозорец, риба, врата, Луна и т. н.

Дефиниране на добавянето:

В списък А) къща – ще поставим “прозорец”, “врата”, защото са част от   “къща

В списък Б) дъжд – ще поставим “сняг”, защото също означава валеж

В списък В) море – ще поставим “риба”, защото рибата живее в морето

 

Ако някоя дума не може да бъде включена към никой от списъците, тя се отстранява.

IV. ВАРИАНТИ

1. Оформете повече от три “списъка”

ПРИМЕР: Изтеглете повече от три произволни картончета с думи, формиращи заглавието на “списъците”

2. Отстранените думи включете в нови „списъци”и така, докато ви останат три думи, извън играта.

 

РАЗЛИЧЕН*

 

I. ПОДГОТОВКА

1.1. Вземете пет произволни картончета и ги подредете.

1. ДЕЙСТВИЕ

1. Помолете детето да назовава за всяка от произволните думи най-внезапната дума, която му идва наум.

2. Може да назовава и повече от една дума.

III.ПРИМЕР

Произволна дума:                             Отговор:

рибар                                                  река, въдица, риба

влак                                                     локомотив, пътници, гара

карнавал                                             маска, веселба

баня                                                     душ, вана

IV.ВАРИАНТИ

1. Може да променяте броя на отговорите от една и съща произволна дума

2. Може да изискате само един отговор, а после да се връщате към същата произволна дума за втори или за повече отговори

АСОЦИАЦИИ*

 

I. ПОДГОТОВКА

1. Вземете две произволни картончета

II. ДЕЙСТВИЕ

1. Задачата е детето да се придвижи стъпка по стъпка от едната към другата произволна дума.

2. Аргументиране на придвижването

III. ПРИМЕР

1. Двете произволни думи са: деца и болница

Децата обичат да играят. Често игрите им са много опасни. Нараняват се и имат нужда от лекарска помощ. Водят ги при лекар в болницата.

1. ВАРИАНТИ:

1. Изтеглете едно произволно картонче, а после две други. Нека детето да се придвижи от първата към останалите две.

Към първа част –>

Към втора част –>

error: Свържете се с автора за разрешение!!