ЩАБЪТ РАБОТИ, ДА ЖИВЕЕ ЩАБЪТ!

професор Мутафчийски
Време за четене: 5 минути

Всичко друго, извън това е измишльотини на хора, които по различни причини “търсят под вола теле”. Дейността на щаба нито е преустановена, нито генерал-майор професор Мутафчийски се е скрил или е отстранен от публичност. Предполагам, че става въпрос за едно експертно решение, което е адекватно и е част от управлението на кризи като настоящата. Тази криза е свързана с пандемична зараза и няма как всички решения да не са съобразени с интензитета и обхвата на разпространението, с разширяване на познанието за болестта, както и с приложното лечение и ограничаване на разпространението. Върху тази статистика и върху тези научни обосновки е възможно успешното управление на всяка здравословна криза.

Моите наблюдения ми дават основание да обобщя, че към този момент правителството и щабът се справихя отлично с овладяване на ситуацията и с подготовката на болничната база за посрещане и на най-тежките варианти за нанасяне на поражение върху здравето и живота на населението. Трябва да знаем, че управлението на кризи в съвременния свят се организира около принципа “движение напред”. В латералното мислене това означава – мислене с нови идеи в “движение” и подобряване на “изморените” идеи, на които преди време посветих статия. В една такава криза като тази с коронавируса трябва да се действа така, както до сега действа и българското правителство. Проследяването на проявленията на пандемията в български условиия няма как да не се съпровожда и от промяна на онези идеи, които в един момент се износват и вече не могат да ни служат по този начин в променените условия.

На този първи етап от кризата досегашният начин на информационно осигуряване за мащаба на кризата и огласяването на правителствените мерки, имаше за фокус подготовката на населението за предизвикателствата, заостряне на вниманието върху здравните навици и преследване на чисто мобилизационен ефект, докато държавата оптимизираше капацитета на болничните заведения. Последните данни показват, че очевидно тези дни ще вървим по платото на кривата. “Разхлабването” на мерките не е случайно и е в съответствие с прогнозните очаквания на медицинските експерти от щаба. Това се потвърди и тази сутрин по време на информационния брифинг, който разбрахме, че ще продължи да е в този формат. В тази връзка ще кажа, че в латералното мислене има един принцип, свързан с мисловния инструмент ПО и той е „блокиране чрез отвореност”. Това трудно биха го разбрали онези, чиито глави могат да раждат само “изморени” идеи – кой и защо скрил генерал-майор Мутафчийски, защо щабът преустановил дейността си (такова нещо няма), има ли противоречия между правителството и щаба и т.н. Подобни интриги са много “ниска топка” и илюстрират eдинствено първичност на реакциите, а защо не и умишлено произвеждане на някаква политическа интрига.

Всъщност самите брифинги на щаба не се ли използваха от противниците на правителството за целите на политическата интрига? Ние ставахме свидетели не само на непрофесионално поведение на отделни репортери, но и на провокативно формулирани въпроси. Целта беше много ясна – опитват се да правят политика, осигурявайки минута “слава” на поръчителите. Иначе как като се именуваш политик, може някой да чуе за тебе, като никакъв те няма в публичното пространство. Та ако трябва да се върна на принципа “блокиране чрез отвореност”, всеки грамотен български гражданин и всеки журналист може да се възползва от системата на т.н. отворени данни, за да научи всичко за развитието на кризата и да задава съответни въпроси към правителствената информационна служба и към щаба. Между другото, според последната класация на организацията „Open Government“, която оценява прозрачността на изразходването на средства – България е трета в Европа и първа от всички балкански държави по прозрачност на изразходваните средства и по достъпност на информацията. Това го казвам и по повод на онези политикани, които правят внушения за кражби, отсъствие на възможности за контрол, корупция и т.н.

Oбществената информираност е жизненоважен фактор за успешното управление на всяка криза. От позициите на теорията за управление на кризи като тази, информационният брифинг, представен ни в днешния формат спокойно може да удовлетвори нуждите на населението от информация. Моето предположение е, че същностната дейност на щаба ще продължи да е по посока на съвместното разработване с правителството на цялостна стратегия за поведение на населението и прилагане на по-нататъшни мерки в условията на COVID-19. Това е необходима предпоставка за правителствените действия и политики по активиране и поетапно включване на онези икономически сектори, които в момента са преустановили дейността си. Още повече, че съпътстващите мерки ще трябва да са част от една нова концепция за функциониране на икономиката и особено на някои нейни отрасли. Няма да е лесно да се достигне еквивалент на равнищата преди коронавируса и да се продължи нататък. Очаквано, стъпките ще са различни, защото условията са променени и те ще бъдат такива, докато COVID-19 живее заедно с нас.

Истината е, че вратата вече е отворена – друго време тече и то дойде с личности като генерал-майор Мутафчийски… И в това време няма място за Радев, Йотова, Нинова, Манолова, за Славчо, за “политическия сбириток” на ДъБъ… Няма място за “излишните”. Но е време и ние да се променим. Правителството вече го направи, и то по време на криза, която човечеството не познава от сто години насам… А за вас, които сте мои редовни читатели и за които знам, че сте от онези, които мислят, съм избрала нестандартен финал: ”Ако една пеперуда не може да полети с крилете, които има, то тя никога не би могла да полети с крилете, които ти ще й дадеш.” Помислете върху това изречение, и ще разберете какво съм пропуснала да коментирам, за да го оставя на вас за размишление…..

error: Свържете се с автора за разрешение!!