50 МЛРД ЕВРО ЗА УКРАЙНА ПО ПРОГРАМАТА UKRAINE FACILITY

европейски герои
Време за четене: 5 минути

На 1 февруари, на Срещата на върха на лидерите на Европейския съюз с единодушно решение беше одобрено отпускането на 50 милиарда евро за Украйна в рамките на програмата Ukraine Facility. Станаха известни и условията, при които е възможно да се отблокира тази помощ.

На 1 февруари, Европейският съвет публикува текста на решението от срещата на върха за одобряване на многогодишна финансова програма за Украйна с отпускане на 50 милиарда евро в рамките на програмата Украйна Facility.

В документа се посочва, че Съветът е постигнал споразумение за преразглеждане на многогодишната финансова програма за 2021-2027 г., с отпускане на средства за подкрепа на Украйна (МФР).

В публикуваните заключения точки 1-7 от общо 39 са посветени на програмата за финансова помощ от ЕС за Украйна.

Подкрепа на Украйна

*Европейският съвет подчертава необходимостта да се осигури, заедно с партньорите, стабилна, предвидима и устойчива финансова подкрепа за Украйна за периода 2024-2027 г. За да допринесе за възстановяването, реконструкцията и модернизацията на страната, за насърчаване на социалното сближаване и прогресивната интеграция в ЕС, с оглед на евентуално бъдещо членство в Съюза, ще бъде създаден Инструмент за Украйна за периода 2024-2027 г.

* За периода 2024-2027 г. размерът на общите ресурси, предоставени с помощта на Механизма, няма да надвишава 50 милиарда евро, от които:

1. 33 милиарда евро заеми, гарантирани от удължаването до 2027 г. на съществуващата бюджетна гаранция на Съюза, над лимитите, за финансова помощ за Украйна, налична до края на 2027 г.

2. 17 милиарда евро под формата на безвъзмездна подкрепа в рамките на новия тематичен инструмент „Украински резерв“, създаден над ограниченията на МФР за 2021-2027 г. Потенциални доходи могат да бъдат получени в съответствие със съответните правни актове на Съюза относно използването на извънредни доходи, задържани от частни лица, получени директно от обездвижените активи на Централната банка на Русия.

3. За да се оптимизира използването на наличните средства, неизползваните бюджетни кредити за поети задължения и плащанията по този инструмент ще бъдат автоматично пренесени към следващата година. Първо ще се използва частта от годишната сума, произтичаща от предходната година.

4. Европейският съвет подчертава необходимостта от засилване на отговорността на Украйна за усилията за възстановяване и реконструкция с помощта на план, който трябва да бъде изготвен от украинското правителство, който ще очертае програмата за реформи и инвестиции в Украйна по пътя й към присъединяване към ЕС. Още преди приемането на плана ще бъде силно насърчавано най-широкото участие на донори извън Европейския съюз в общите усилия за възстановяване и реконструкция на Украйна.

5. Предпоставка за подкрепата на Украйна в рамките на Механизма е Украйна да продължи да подкрепя и зачита ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, върховенство на закона и да гарантира зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства . По време на прилагането на Механизма Комисията и Украйна предприемат всички подходящи мерки за защита на финансовите интереси на Съюза, по-специално по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция, конфликти на интереси и нарушения.

6. Съветът ще играе ключова роля в управлението на Фонда в Украйна. В този смисъл решението за изпълнение на Съвета се приема с квалифицирано мнозинство за приемане и въвеждане на промени в плана за Украйна, както и за одобрение и спиране на плащанията въз основа на съответните оценки и предложения на Комисията.

7. Въз основа на годишния доклад на Комисията относно прилагането на Механизма за Украйна, Европейският съвет ще провежда дебати относно прилагането на Механизма всяка година с цел предоставяне на насоки. Ако е необходимо, след две години Европейският съвет ще покани Комисията да направи предложение за преразглеждане в контекста на новата Международна финансова рамка.

По този повод, президентът Володимир Зеленски заяви във видеообръщение: „Сега е важно разпределението на тези средства да става по аналогия с предишния формат на подкрепа: първите два транша изискват по-голяма сума – 18 милиарда евро годишно, и тогава стабилността на държавата ще бъде по-голяма“. По думите му екипите на Украйна и Европейския съюз ще продължат да работят по този въпрос и в бъдеще.

С тази финансова подкрепа украинският народ получава от ЕС финансови гаранции за социална стабилност. „Европа демонстрира точно онзи вид единство, което е необходимо. Двадесет и седем държави са заедно. Институциите на Европейския съюз са в пълно сътрудничество. Това е ясен сигнал към Москва, че Европа ще устои и че Европа няма да бъде сломена от никакви разрушителни действия и вълни, планирани от Кремъл“, подчерта президентът.

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също коментира решението, а заедно с президента на САЩ Джо Байдън са обсъдили предоставянето на финансовата подкрепа на Украйна в размер на 50 милиарда евро. Самата Фон дер Лайен разказа за това в социалната мрежа. „Добър телефонен разговор с президента на САЩ, след като Европа се съгласи на 50 милиарда евро финансова помощ за Украйна. Лидерите се съгласиха, че партньорите на Украйна трябва да продължат да й оказват „широка подкрепа“, написа ръководителят на Европейската комисия, подчертавайки, че западните партньори застават заедно зад Украйна, „колкото е нужно“.

Източник: РБК-Украйна и Zaxid.net

error: Свържете се с автора за разрешение!!