ЕП ОДОБРИ ПРОГРАМА ПРАВОСЪДИЕ

програма Правосъдие
Време за четене: < 1 минута

# EП одобри с 490 гласа програма “Правосъдие”, която е за периода 2021-2027 година. Основен докладчик от ЕНП беше Емил Радев – евродепутат от ГЕРБ. Програмата ще насърчава сътрудничеството по гражданскоправните и наказателноправните въпроси в Европейския съюз и ще съдейства за свободния достъп до правосъдие на всеки европейски гражданин. Програмата ще осигурява и финансов ресурс за обучение и обмен на добри практики в страните-членки. Целта е и повишаване ефективността на отделните съдебни системи чрез инструментите на електронното правосъдие и развитието на капацитета. Основни бенефициенти са магистрати и съдебни служители, както и граждански организации, които работят в сферата на достъп до правосъдие. Бюджетът на програмата за следващите седем години възлиза на около 300 млн евро. По финансовия пакет на програмата ще се преговаря след евроизборите.

error: Свържете се с автора за разрешение!!