ПОМАГАМ НА МОЕТО ДЕТЕ ДА ПРЕРАЗКАЗВА

преразказването
Време за четене: 5 минути

Преразказването е умение. Усвояването му може да започне още в етапа на предучилищното обучение. До седемгодишна възраст в началото бихме могли да групираме усилията си около преразказването на части, а после – и на цяла приказка, описание на картина, предмет или играчка, разказ на преживяно. В тези случаи детето е склонно да ви сътрудничи по три причини – обича да му четат или да му разказват приказки; не крие радостта си от съприкосновението си с любимите играчки; има склонност да разказва за преживяно и да описва това, което вижда. Споделянето му носи радост и обича да го прави пред останалите в семейството. Бъдете търпеливи към тази негова потребност.

Любимо занимание на децата е някой да им чете приказки. Не отказвайте на молбите им, и изберете по-кратки текстове. В ранното детство интересът определено е към приказките за животни. Привличат ги и онези приказки, в които доброто винаги побеждава, а измамниците са наказани. Лесно се запомнят и сюжетите с весели случки и забавни герои като Хитър Петър. Не пропускайте да ги въведете и в художествения свят на приказките, чийто автори са български и световни майстори на жанра. Помолете го да ви разкаже за любимите телевизионни филмчета и герои – ще го направи с голямо удоволствие. Използвайте възможността да задавате въпроси на детето, свързани с героите и сюжета.

Описанието е много добър похват да стимулирате свързаната реч. Практикувайте го като накарате детето да опише какво е изобразено на избрана от вас картина. То често няма да разполага с точните думи, но можете да му помогнете с въпроси: „Какво е това? Какви са цветовете? Кой е този? Какво виждаш? Кой се е скрил зад дървото?“и т.н. Една картина предлага основа за диалог и възможности за обсъждане между дете и родител. А защо да не посегнете към любимите му играчки, за които може да разказва. Не забравяйте, че чрез тях детето опознава света, но също израства интелектуално и емоционално. В този смисъл, подбирайте най-подходящите сред голямото многообразие, което се среща на пазара. Не подценявайте избора, защото играчките влияят върху формирането на интересите, но също му въздействат и естетически.

Днес много от родителите оставят децата да стоят неконтролируемо пред телевизора или се “спасяват” от тях като ги оставят в плен на електронните игри. Гледайте заедно с тях подходящи филмчета. Народът ни казва, че “водата сама си проправя път”, но често ние трябва да го направим вместо нея. Това имам предвид като ви казвам, че вие не трябва да пропускате възможността да насочвате детето и да го възпитавате. И в този случай, преразказването на преживяното от детето или неговото емоционално възприемане на наблюдаваното, винаги се нуждае от вашата подкрепа. Тя може да се изрази не само като го слушате внимателно, но и като не криете емоционалното си състояние, докато възприемате разказа му. Не се стеснявайте да го изразявате, като му импонирате. Задавайте въпроси, не крийте вълнението си, смейте се като него! Така ще стимулирате искреността му при препредаване на преживяното, ще му дадете възможност да усеща, че ви е интересно и се забавлявате.

Какво характеризира речта на децата до пет години? В края на този период те могат да разказват свързано. Използват „аз” и два-три предлога. Назовават името си и имената на своите близки, имената на приятелчетата си, играчките си. Те разговарят с подходящите думи и използват кратки изречения. Преразказват части от приказки и отговарят на въпроси. Краят на периода е и времето, когато детето започва да използва и прости разширени изречения. Усвоява формите за множествено число. Съгласува съществителните и прилагателните по род и число. Произнася добре всички звуци.

Кои са видимите постижения на детето в периода между пет и седем години? Децата стават много разговорливи. Може да поддържат разговор и да съставят разказ по картина. Употребяват правилно сегашно, минало и бъдеще време. Развиват интерес към книгата, а слушането на приказки е основно тяхно занимание. Приключва окончателно сформирането на сложните звукове – с, з, ц, ж, ш, ч, р, л. Детето се ориентира във времето – дните на седмицата, месеците, сезоните. Може да назовава отделните части на тялото. Познава повечето от цветовете. Започва да разбира връзката между звуковете и тяхното графично изобразяване. Разпознава отделни печатни букви и ги открива в текстовете на книжките или в множеството надписи, в които се заглежда, когато се разхождате навън.

Преразказването дисциплинира вниманието. Стимулира въображението – като слуша прочетеното, детето “вижда” героите, за които се разказва. Това е т.н. възпроизвеждащо въображение. А при словесното описание, то пресъздава образи от действителността, представя свои преживявания или впечатления. В този смисъл, преразказването позволява създаването на нови образи, дообогатяване на сюжета, довършване или промяна на чутото. То е начин да се упражнява правилен изказ в определена речева ситуация.

Преразказването е умение, което развива свързаната реч. Прави я съдържателна и отразяваща равнището на детския опит. Детето като опознава родния език, започва свободно да си служи с думите, чието смислово значение му е познато. Използва ги уместно, но едновременно с това започва да усвоява и нови думи. Това е резултат от осъзнаването на понятието “дума”, а оттам – и словесната структура на езика. То си служи с думите, подреждайки ги в изречения. Участва устно в диалог и при групов обмен на мнения. Възпроизвежда повествователен текст и следва последователността в сюжетното действие. Може да отговаря на въпроси, относно съдържанието или героите. Съзнателно прилага ценностни критерии, отговаряйки на въпроси, свързани с това какво му харесва и какво не му харесва. Умее да съставя нов текст. Притежава култура на речево общуване – изслушва събеседника си и използва етикетни изрази. Ако искате вашето дете да постигне това равнище на предучилищна подготовка, и вие трябва да му помогнете.

error: Свържете се с автора за разрешение!!