КОГАТО СМЕ В ДВЕ ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ….

предизборни кампании
Време за четене: 4 минути

Когато си в две предизборни кампании и не можеш да излезеш от черупката на Егото си, се получава точно това, на което държавният глава Радев ни направи отново свидетели днес. Специалистите ще ви кажат, че Егото е да се впишеш в механизма на обществото. И това е нещото, което го прави социален феномен, защото то ни дава функция и йерархия в обществото. А обществото е всичко, което е около нас, а не ние. Защо го казвам ли? Защото този, който не го разбере и не успее да излезе от Егото си, живее в тъмнина и не вижда какво всъщност трябва да види и да оцени с очите си и с нивото на притежаваното от него познание. Толкова за Егото, а нататък можете да продължите сами…

Днес при представяне на служебното правителство чухме от държавния глава Радев няколко фалшиви новини и спекулативни внушения за настоящата политическа действителност и за състоянието на държавата, макар и в няколко изречения. Защото България е най-стабилната във всяко отношение държава в ЕС, благодарение професионалното управление на пандемичната криза и последиците от нея. Точно досегашното управление постигна значителен ръст на доходите, осигури опазване границите ни от мигрантския натиск, надгради международния авторитет с ясно заявена външна политика. Така че опорните му точки “за излизане от авторитаризма и корупцията” и “компрометиран управленски модел” си остават все така предизборни и неоснователни внушения за управлението на премиера Борисов. България е демократична парламентарна държава и в нея има ясно разделение на властите. Оценката на евроатлантическите ни партньори продължава да е за устойчиви тенденции в следването пътя на демократично развитие.

Част от предизборната пропаганда беше и във фокуса, че едно служебно правителство може да бъде представяно като “кабинет на демократичното единодействие”. Пълен абсурд и заблуда е, защото вглеждайки се в лицата на тези хора – всички познати с биографията си по различен начин, е много трудно да си ги представя като политически неутрални или като каузи от различни демократични цветове, както беше заявено. Това е изкуствено изградено пропагандно внушение, което вече бяхме чули от разпознаваеми коментатори – близки до президента и до БСП. Генеалогически и политически, тези хора ни отвеждат при БКП/БСП. А зад някои прозират и тъмни сенки от миналото. Разбирам, че Радев се опитва да извлече колкото се може повече за себе се и в интерес на предизборната си кампания. Нека обаче да не забравяме, че по конституция това правителство е временно и с много кратък управленски срок. То не е продукт на народната воля и изборът на тези лица са президентски „личен” избор. Задачите му са две и много конкретни – да подготви честни избори и да осигури приемственост в нормалното функциониране на държавата. Изсилването, че от него “се очаква да решава проблеми, натрупани в годините”, е също излишна пропагандна предизборна мантра.

Заявката, че ще се следват “почтеност, прозрачност и приемственост” в действията и в намеренията, прозвуча предварително прибързано, предвид традиционната стилистика, демонстрирана от президента – “за тежко наследство”, за “безразборни харчове”, за “умишлено неизвършена актуализация” – пенсионерите и бизнеса били оставени без пари, за “хаос във ваксинирането”, че “планът за възстановяване e съставен без публични критерии” и т.н. Не подобава подобна политиканска стилистика да се чува под купола на президентската институция. Но това не е нещо неочаквано, а е едно продължение на традициите в досегашното говорене на един човек, който от първия ден демонстрира пълно разминаване с конституционния фокус в неговите задължения и правомощия.

В други мои публикации съм коментирала служебното правителство като фигура, която я няма никъде в Европа, закована с текст в Конституцията(“Служебното правителство – закон или мантра”, “Служебното правителство като президентско изкушение”). Поради тази причина то се използва за политически цели, когато позицията на държавен глава се заеме евентуално от случаен човек, който е оплетен в зависимости, коментирани публично и през медиите..Защото според основния закон на държавата, президентът олицетворява единството на нацията и комулира нейната енергия. Но ние не чухме от него дори две-три изречения в този дух и даже не стана дума за гаранции, че и през тези два-три месеца управлението ще следва досегашните тенденции на стабилно развитие и ще съблюдава външнополитическия курс на евроатлантическото партньорство, както и че ще осигури плавно преминаване към редовно управление чрез съблюдаване на обществения ред и политическия баланс в обществените отношения. Ще ми кажете, че говоря за висша политика…. Ще сте прави! Няма и да ви противореча, ако ми припомните, че това не го видяхме през тези почти пет години, няма да го видим и през последните месеци от мандата Му.

error: Свържете се с автора за разрешение!!