ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, ИЗБОРНИЯТ КОДЕКС И МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ

правовата държава
Време за четене: 6 минути

И в други мои публикации съм цитирала Жан Жак Русо – авторът на “Обществен договор”: ”Деспот е онзи, който поставя себе си над законите”. Недопустимо за правовата държава! А какво се казва в Глава Първа на българската конституция? „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната”. Означава, че съгласно принципите на правовата държава всички публични органи на властта трябва да действат в рамките на Конституцията и на законите. Като вземем предвид и обстоятелството, че България е член на ЕС, а съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз върховенството на закона е една от основните ценности, нещата изглеждат много ясно дефинирани. Идеята е, че ЕС и всички държави от ЕС се управляват от законодателство (правни кодекси и процеси), прието с установени процедури, а не с решения по лично усмотрение и за конкретни случаи. Никой няма право да си присвоява обществената функция на закона, за да обслужи определен политически или друг интерес. Задължение е и на институциите, и на гражданите да спазват законите и те да бъдат тълкувани еднакво от всички. Правото и съблюдаването на законите в демократичната държава е конституционен принцип.

Какво представлява Изборния кодекс? Той е нормативен акт, който ОТРАЗЯВА ЦЯЛОТО ИЗБОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, свързано с правилата при провеждането на едни легитимни, законни и честни избори. Забравям, че последните промени в ИК бяха приети от 45-я парламент в хаос и правни абсурди. Ако реша да възпроизведа с аргументи това мое твърдение, ще означава да се отклоня драстично от темата на публикацията. А и възприятията от случилото се през онези девет работни дни, не са от най-приятните за българската демокрация. Сега става дума за правната стойност на тези промени и по-специално онези текстове, свързани с машинното гласуване. Не всичките, а най-важният – отчитането на резултатите от гласуването с машина. И по-точно, чл. 335. (1) След отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват: 1.(доп. – ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) броят на намерените в избирателните кутии бюлетини и броят на потвърдените гласове от машинното гласуване;

Като лингвист, не изпитвам никакво затруднение да направя съответното тълкувание. Трябва да бъдат преброени бюлетините (вероятно авторите на този текст имат предвид хартиените) в избирателните кутии и “БРОЯТ НА ПОТВЪРДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ ОТ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ”. А сега се налага да си зададем един въпрос и да си отговорим. И да искаме, от този въпрос няма как да избягаме. Kак се потвърждават гласовете от машинното гласуване? Отговорът е един и той звучи еднозначно – чрез преброяване на разписките от машинното гласуване и сравняването им с машинния протокол. Това казва законът и всякакви други интерпретации и отклонения от него се тълкуват като неспазване и нарушение и биха послужили като основание за касиране на изборите, ако сме правова държава.

Както е известно, ЦИК излезе с Методически указания, касаещи попълването на протокола за резултатите от гласуването във всяка секция. В правовата държава водещ е законодателния текст, което означава, че никое методическо указание, пък било то и на ЦИК, не може да се поставя над закона и произтичащото от него действие. И за да съм още по-точна, ще визирам указанието за попълване на протокола по т. 4 от въпросните Методически указания, а именно „Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и на участвалите в машинното гласуване (сумата от числата по точки 4а и 4б). В случая ЦИК указва да се събира броя на хартиените бюлетини и БРОЯ НА УЧАСТВАЛИТЕ В МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ. Няма как да се събират две различни категории – хартиени бюлетини с брой участвали в машинното гласуване. Коментарът ми не е лингвистичен, а правен. Методическото указание подменя законодателния текст, който гласи “И БРОЯТ НА ПОТВЪРДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ ОТ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ” с “И БРОЯ НА УЧАСТВАЛИТЕ В МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ”. В тази връзка се налага да повторя вече казаното по-горе – потвърждаването на гласовете от машинното гласуване може да се реализира единствено чрез преброяване на разписките от машинното гласуване, пуснати в затворената избирателна кутия и тяхното сравняване с машинния протокол. Това е единственото правно действие, което произтича от закона.

Общото мнение в правовата държава е законите да се спазват. Те няма как да бъдат адаптирани за целите на един или друг интерес – при това да се реализира като диктат, който посяга на обществения договoр. В случая той касае организирането и провеждането на честни избори. Ако разписките от машините не са броят и не се сравняват с резултата от машинния протокол, предположенията може да се две – умишлено е заложена изборна измама или става въпрос за сценарий изборите да бъдат касирани, за да може Радев да продължи да управлява безконтролно с това служебно правителство. Между другото – служебното правителство е най-големия конституционен гаф – два-три месеца парламентарната република да бъде поверена на безконтролната власт на президента и на правителство, зад което стои само той. Няма парламент. А ако към това прибавим, че поради факта, че точно това правителство не отговаря на служебния характер, както е по конституция, това обясня и защо в държавата цари анархия и авторитаризъм, а спазването на законите не е на дневен ред. Но това едва ли може да прозвучи като оправдание за съществуването на въпросното методическо указание за изборите на 11 юли т.г. – в часта за попълване на протоколите за резултата от гласуването.

В заключение искам да припомня, че в междинния доклад на мисията на ОССЕ за изборите в България, който бе публикуван преди дни, също бе констатирано, че последните изменения на ИК от май 2021 година са направени много набързо и този бърз процес на тяхното приемане е преминал без достатъчно консултации, както че те не са съобразени с редица препоръки, вкл. и на Венецианската комисия. А намаленият и променен състав на ЦИК – почти непосредствено преди изборите, дава отражение върху капацитета на комисията. В доклада изрично се акцентува и на факта, че не се предвижда проверка чрез броене на машинните разписки, а това е идинствено правилния подход да се реализира законодателния текст – потвърждаване на гласовете от машинното устройство. Затова ако ме питате ще ви кажа, че изборните комисии следва да изпълнят закона. Това е логичното и вярно действие. Това е правно обоснованото следствие от така изписания законодателен текст.

error: Свържете се с автора за разрешение!!