ПОСТОЯННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ Е ПРОТИВ ЗАКРИВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ

Време за четене: 2 минути

Днес, 13.04.2022 г., по искане на представители на Съвета на Европа се проведе онлайн среща на изпълнителния борд на Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма. На срещата се обсъди предстоящото закриване на специализираните структури на съдебната власт в Република България. Всички участници в срещата изразиха отрицателно становище за закриването на структурите, призвани да се борят с организираната престъпност, тероризма и корупцията.

Чуждестранните представители изразиха опасения за накърняване на независимостта на магистратите, върховенството на правото и създаване на затруднения в работата по международноправното сътрудничество по наказателни дела. Взе се решение за превеждане на извънредна и незабавна среща на 28.04.2022 г. на изпълнителния борд на Постоянната конференция, който да излезе с декларация в защита на специализираните структури на съдебната власт в Република България.

Създаването на Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма се основава на разпоредби от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, подписана в Палермо, Италия през 2000 г. Дейността й се подкрепя от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Източник: Сайтa на Прокуратурата на РБ

Р.Р.За ваша информация от декември м.г. българската Специализирана прокуратура пое за 4-годишен мандат председателството на Секретариата на Постоянната конференция на прокурорите, работещи по дела за организирана престъпност, с подкрепата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Членове на Секретариата са: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения. Проектът е с финансовата подкрепа на САЩ, Италия, Германия и Обединеното кралство.

error: Свържете се с автора за разрешение!!