ПОСЛЕДНИ ДАННИ НА НСИ

индекс на цените
Време за четене: 3 минути

Общият индекс на цените на производител през май 2022 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец.

Повишение е регистрирано в преработващата промишленост – с 2.6%, в добивната промишленост – с 0.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление – с 4.0%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти – с 4.9%, производството на хранителни продукти – с 3.2%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 2.8%. Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали – с 2.1%.

Общият индекс на цените на производител през май 2022 г. нараства с 38.2% в сравнение със същия месец на 2021 година, като това представлява забавяне на производствената инфлация от 40,2% през април. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 83.8%, спрямо година по-рано след техен ръст с близо 94% през април. преработващата промишленост – с 25.9%, и добивната промишленост – с 11.3%. В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на химични продукти – с 40.2%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 29.4%, по-високи, а в добивната промишленост – с 11,3 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 28.3%, производството на хранителни продукти – с 25.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.3%, в добивната промишленост – с 2.1%, а в преработващата промишленост е отчетено увеличение – с 3.0%. По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти – с 6.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 3.8%, производството на хранителни продукти – с 3.0%. Намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде – с 0.9%

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. нараства с 47.7% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 82.7%, преработващата промишленост – с 30.3%, и добивната промишленост – с 13.7%. Спрямо май 2021 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост е отчетен при: производството на химични продукти – с 60.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 46.3%, производството на основни метали – с 38.0%. Понижение се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 0.6%.

Източник: Сайта на НСИ

error: Свържете се с автора за разрешение!!