ДЕТЕТО МИ ЩЕ Е ПЪРВОКЛАСНИК – II ЧАСТ

подготовка на първокласник
Време за четене: 4 минути

Посещението на детска градина предполага, че детето ви е успяло да усвои определени базисни знания и умения. Приемаме, че неговата т.н. училищна готовност, съответства на изискванията за постъпване в училище и то притежава възможностите и способностите за адаптиране и справяне. В тази връзка ви препоръчвам да прочетете публикацията ми Училищната готовност”, която ще ви помогне да се ориентирате за нивото на училищна готовност на вашето дете. Там става въпрос за съдържателните й аспекти. Много ще ви помогнат и другите ми публикации по темата в този сайт и на страницата Училище за идеи в Детски сайт. Бъдете убедени, че ако вашето дете е досигнало добри резултати в развитието сито те са непременно следствие от добре организирано и целенасочено обучение в предучилищния етап. А ако към това можем да добавим и усилията за личен принос на семейството, можем да сме спокойни, че първата успешна крачка е извървяна и вашето дете е мотивирано за това, което му предстои – ученето като задължения и поемане на отговорности.

За влизането в новата роля – да си ученик, имат голямо значение придобитите учебни навици и интереси. Може да започнете с тренировки за задържане на вниманието и интереса – нещо изключително важно, свързано с активното поведение по време на учебния час. Използвайте игрови похвати, като моите “Игри за деца и родители”, съставени по методиката на професор Едуард де Боно и публикувани в тази рубрика на сайта. Определете време и за вашите тренинги за запаметяване и възпроизвеждане на определена информация. Практикувайте преразказването на текст, прочетен от вас или от негоПровокирайте задаването на въпроси от негова страна, на които вие да отговаряте спокойно и без досада. Развивайте тази нова потребност с мотивацията му да стане ученик. А това непременно ще доведе до осмисляне ролята на ученето и на училището, като място за удовлетворяване на неговата интелектуална активност.

Повечето от децата постъпват в първи клас, овладели умения за писане, четене и смятане. Но е и истина, че до този момент, те го правят с подкрепата и помощта на по-възрастните. Сега е време това да се случва самостоятелно. Включете по време на тази ваша лятна подготвителна академия”, и възлагане на задачи за самостоятелно изпълнение. Не пропускайте да оцените резултата и усилията, като предвидите стимули за успешно справяне. По този начин детето ще разбере, че и неговият труд има стойност. То трябва да знае, че вече и други ще оценяват неговото можене и  поведение – учителите, а не само членовете на семейството муПри това ще става дума за неговите компетентности и способности, за отношението му към ученето и за съзнателно регулирани поведенчески модели.

Знаем, че училищният живот е изпълнен с много правила, свързани с взаимоотношенията и с дисциплината. Не очаквайте добри резултати, ако само назидателно изреждате какво е разрешено и какво не е. Измислете своите малки тестове за проверка на умението му за “саморегулиране”, т.е. доколко то може да коригира собственото си поведение. Дайте му възможност да оценява една или друга – негова или чужда постъпка. Така по-лесно ще го приобщите към обществените норми за добро и зло, за правилно и неправилно, за опасно и безопасно. Проверете и нагласите му за осъзнато изпълнение на определени задължения – сутрешните навици, свързани с личната хигиена, обличането, закуската, изпълнението на поставени от вас задачи.  Не пропускайте да му поръчате да свърши някаква работа, съобразена с неговите възможности. Привикването към задължения в семейството, е подходящ начин за бързо адаптиране към задълженията в училище.

В предучилищния етап детето получава доста информация за външната среда и за опасностите, свързани с нея, както и за рисковете във взаимоотношенията с останалите деца. Припомнете му за опасността от агресия и за възможностите то да се окаже в центъра й. Насочете вниманието му към това, как да избягва опасните игри, както и конфликтите с другите. Отделете време и за опасностите на улицата. Ако се налага в определена част от деня да остава само у дома, не пропускайте да го осведомите и за съществуващи рискове, когато се налага да се самообслужва, както и за общуването по телефона, контактите с непознати хора, избягването на опасни игри, реагиране при пожар и земетресение. Научете го как да използва спешни телефони за помощ.

От изложеното става ясно, че написаното до тук е само една малка част от практическите съвети, свързани с подготовката на вашето дете за самостоятелно справяне в училище, извън него и в дома. А в този процес, родителите имат водеща роля. Те са тезикоито могат да помогнат за възпитаването на навици за самостоятелност и организираноста те са основополагащи за бъдещия социален статус на детето – да е ученик със свои задължения и отговорности. Като имате предвид това, можете да намерите разумното съотношение на времето през оставащото лято, така че то да е предназначено едновременно и за лятна почивка, но и за подготовка на вашето дете да посрещне без сътресения предизвикателствата да е първокласник. Ако в семейството детето усети подобно правилно отношение към училището и ученето, то вече ще е наясно защо трябва да учи.

Към първа част–>

Към трета част–>

error: Свържете се с автора за разрешение!!