ПОВИШАВА СЕ ОБЩОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

повишава се общото благосъстояние
Време за четене: < 1 минута

По данни на Института за пазарна икономика през последните няколко години се наблюдава бум на пазара на труда, нарастващи заплати, трайно покачване, както на общия показател за доверието на потребителите, така и на нагласите им за закупуване на стоки за дълготрайна употреба. Ниската доходност на традиционните методи на спестяване (като банковите влогове) също имат ефект в тази посока.

Доказателства за повишаването на общото благосъстояние се виждат и в структурата на доходите и разходите на домакинствата. За поредно тримесечие най-силна роля за подобряващото се благосъстояние на домакинствата играе ръстът на доходите от работна заплата. През второто тримесечие на 2019 г. относителният им дял в общия доход на домакинствата достига рекордните за страната 57,8%. Рекордната и нарастващата заетост на населението и продължаващото покачване на средната работна заплата са в основата на този процес.

Увеличават се и спестяванията. Според статистиката на БНБ, българите имат на влог над 53 милиарда лева в края на юли т.г. Отчетен е ръст от 8,1%. Сериозен ръст от 35,1% спрямо юли 2018 година, е отчетен и при финансовите предприятия, чиито депозити възлизат на 3 500 млрд лева, което е 3 % от БВП. Депозитите на нефинансовите предприятия са 24 144 млрд лв или 20% от БВП

error: Свържете се с автора за разрешение!!