ПЛАНЪТ “ЮНКЕР” В ДЕЙСТВИЕ

планът юнкер
Време за четене: 2 минути

Създаденият по плана „Юнкер“ Европейски фонд за стратегически инвестиции се очаква да покрие 433,2 млрд. евро инвестиции. Представителството на ЕК в България съобщи, че това е потвърдено от Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на неговото последно заседание. Към септември 2019 г. одобрените сделки за финансиране по плана “Юнкер” във всичките 28 държави-членки на ЕС са на стойност 79, 7 млрд евро. Общо 972 000 стартиращи фирми и малки и средни предприятия ще имат бърз достъп до финансиране.

По размера на привлечените инвестиции спрямо БВП, нашата страна се нарежда сред първите пет държави в Европейския съюз. Как стоят нещата към днешна дата?

Септември 2019 г.

Общото финансиране по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в България възлиза на 472 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 2,4 млрд. евро
Инфраструктурни и иновационни проекти

7 одобрени проекта, финансирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с подкрепата на ЕФСИ
близо 320 млн. евро общо финансиране
очаква се то да генерира общи инвестиции в размер на 874 млн. евро
Малки и средни предприятия (МСП)

14 одобрени споразумения с банки посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ
151 млн. евро общо финансиране
очаква се то да генерира около 1,6 млрд. евро инвестиции в близо 9970 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране.

Източникec.europe.eu/bulgaria/

error: Свържете се с автора за разрешение!!