НУЖЕН Е ЕКСПЕРТЕН, А НЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕБАТ ЗА ПРАВНА РЕФОРМА

Време за четене: 5 минути

Позиция на ръководството на Прокуратурата на Република България

Във връзка с политически изявления от представители на политически партии и ръководства на парламентарни групи, направени през последните дни по адрес на съдебната власт, ръководството на Прокуратурата на Република България счита, че преобладаващата част от тях нарушават базисни европейски ценности като върховенството на правото и разделението на властите, което е сериозен повод за притеснение за спазването на основни демократични принципи.

Атаки, още повече непочиващи на факти и на законите в Република България, насочени срещу съдебната власт, намираме за напълно недопустими в едно съвременно общество, част от Европейския съюз. Системното уронване на престижа на съдебната власт с предизборни и тясно партийни цели води само и единствено до институционален и държавен разпад. Последиците от тези дългогодишни действия на различни български политици и политически партии, имат за резултат това, което виждат хората – ръст на престъпността, отразяваща се на всички български граждани.

Прокуратурата на Република България подкрепя извършване на реална правна реформа, изразяваща се в законодателни промени, които да са в интерес на българския народ, а не преследващи единствено конюнктурен политически интерес, различен от този на българските граждани.

Напомняме, че нашите европейски партньори от години настояват за провеждането на реформи, които да премахнат тежкия формализъм в наказателния процес, който може би е с най-високия стандарт за доказване на престъпна дейност в целия Европейски съюз. Същото бе изложено в сравнителен анализ, съдържащ изследвания и в други държави членки на Европейския съюз, представен от главния прокурор на Република България още в 44-ото Народно събрание.

Следва да припомним, че преди повече от две години Прокуратурата на Република България представи на вниманието на народните представители експертни предложения за промени в Наказателния кодекс, свързани с възможността за отнемане на моторните превозни средства на употребили алкохол и наркотични вещества водачи, както и с квалифицирането като умишлено деяние на действия, причиняващи смърт по пътищата от такива лица.

Налице са предложения на прокуратурата, отнасящи се до промяна на законодателната уредба за престъпления, извършени по хомофобски подбуди, както и спрямо други деяния, имащи дискриминационен характер.

В продължение на години Прокуратурата на Република България отправя призиви за законодателна преоценка на различни престъпни състави, като например декриминализирането на т.нар. „провокация към подкуп“, което би спомогнало за реалното и успешно противодействие на корупцията.

Това са само малка част от множеството реални предизвикателства, свързани с гарантиране сигурността на всеки български гражданин, които от дълго време очакват своето решение от българския законодател. В този смисъл Прокуратурата на Република България приветства всяка една законодателна инициатива на народните представители, включително и такива, свързани с реализирането на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници при евентуално извършено престъпление. Константното становище на ръководството на прокуратурата е, че същото следва да се осъществи при спазване на Конституцията и европейските стандарти за върховенство на правото. Създаването на извънредно законодателство и процедури категорично противоречи на същите.

Както многократно е демонстрирало, ръководството на Прокуратурата на Република България има готовност да участва в дебат за правосъдна реформа, която да допринесе за гарантиране на сигурността и правата на хората. Защитата на българските граждани от престъпни посегателства е единствената цел на институцията, част от която сме, а единствен враг на българските прокурори и следователи е престъпността и извършителите на престъпни деяния.

Настояваме при разглеждането и приемането на законови промени, освен с Конституцията, същите да се съобразяват с вече установената практика на законодателния процес, както и да се вземат под внимание становищата на представители на академичната общност и практикуващите юристи с оглед последиците, които промените биха имали върху цялостния процес на функциониране на съдебната власт. Готови сме и очакваме провеждането на експертен, а не на политически, дебат за правна реформа.

Считаме, че в предизборна ситуация, с оглед трайната политическа и дори конституционна криза – изтеклите мандати на ИВСС, ВСС и множество регулаторни органи, както и непопълнена парламентарна квота на ВСС, създават риск от дестабилизация и на съдебната власт, което не би било в интерес на българските граждани, а само в полза на престъпността.

Ръководството на Прокуратурата на Република България няма притеснения от въвеждането на механизма за реализирането на наказателна отговорност, което е напълно възможно и към момента, съобразно Конституцията и законите. В същото време изразяваме опасения, че с извънредното законодателство ще бъдат нарушени принципите на върховенството на закона и правовата държава. Притеснителни са опитите за замяна на принципа на законосъобразност с принципа на политическа целесъобразност, характерен за антидемократични режими, каквито виждаме близо до нас. Фактът, че различни политически партии отправят недопустими атаки срещу съдебната власт, показва, че институциите в независимата съдебна система, и в частност българската прокуратура, изпълняват своите задължения, които са в интерес на гражданите.

С оглед на това за пореден път призоваваме всички отговорни представители на българските политически партии да спазват демократичните принципи и разделението на властите, като противното би довело до задълбочаване на съществуващите достатъчно сериозни проблеми, пред които е изправена страната. Категорични сме, че под „съдебна реформа“ не може да се разбира само и единствено приемането на извънредно законодателство с цел реализирането на политическо вмешателство в независимостта на съдебната власт и смяна на няколко ръководители на институции в нея.

Ръководството на Прокуратурата на Република България ще продължи да се противопоставя на всеки опит за политическото овладяване на институцията и нарушаване на нейната независимост. Това е от значение преди всичко, не за самите прокурори и следователи, а за българските граждани, които ще бъдат засегнати от поредния политически експеримент.

На този фон българските прокурори и следователи ще продължават активно, при спазване на законовите правомощия, да противодействат на различните форми на престъпност и да решават проблемите на хората. В тези си усилия и изпълнение на своите задължения Прокуратурата на Република България разчита на подкрепата и на останалите правоохранителни институции и цялата държава, част от която са и българските народни представители.

Източник: Сайта на Прокуратурата на РБ

error: Свържете се с автора за разрешение!!