НЕ ОСТАВЯМЕ ДЪЛГОВЕ НА ПОКОЛЕНИЯТА…

не оставяме дългове
Време за четене: < 1 минута

Това каза премиерът Бойко Борисов при откриването на „Разширение на газопреносна инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница“. И е прав! Защото според окончателни данни на Националния статистически институт, през 2018-а година институционалният сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 1,921 млрд. лева, или 1,8% от БВП на нашата страна, който е в размер на 109,695 млрд. лева. Това представлява повишение спрямо бюджетен излишък за 1,121 млрд. лева през 2017-а година, или 1,1% от БВП, който през 2017-а беше в размер на 102,308 млрд. лева.

В същото време излишъкът в подсектор „Централно управление“ през миналата година е в размер на 1,667 млрд. лева, или 1,5% от БВП за миналата година. Подсекторът „Местно управление“ е реализирал излишък от 150 млн. лева, а подсекторът „Социалноосигурителни фондове“ – позитивен баланс в размер на 104 млн. лева. Дългът на България за 2018-а година е в размер на 24,4431 млрд. лева, или 22,3% от БВП на страната, показват окончателните данни на НСИ. Това представлява понижение спрямо дълг в размер на 25,908 млрд. лева през 2017-а година, или 25,3% от БВП. За една година намалението е с 3% и е на стойност милиард и половина.

error: Свържете се с автора за разрешение!!