КЪДЕ БЯХТЕ ВИЕ?

национален план за възстановяване
Време за четене: 5 минути

Къде бяхте вие, и от коя страна на барикадата? Когато COVID-19 ни сполетя, а правителството “опъваше каиша”! Едните се бяха скрили, а другите не спираха да изливат омраза и злъч, разединявайки българските граждани. А времето на такава безпрецедентна здравословна криза, и то в най-трудната й част – да бъде спряно разпространението на заразата, беше време за сцепление на нацията и за култивиране на ново съзнание за общността и ценността на живота. Къде бяхте тогава вие, които предпочетохте да застанете зад фалшивата кауза за “нарушени човешки права“? Кажете ми, има ли по-висше право от правото на живот? Къде бяхте вие, които както би казал Буров: ”Вие, които обичате властчицата, мазнинката, пържолката”? И сега, когато ви замириса на 30 млрд, бързате да изскочите от бърлогите, където се бяхте скрили?

След Румен Петков от АБВ, който предложи създаване към правителството на “експертен съвет, който да не е политически натоварен”, и ДеБъ излезе с декларация. C нея призовава да започнат консултации за изготвяне на „Национален план за възстановяване и модернизация“, както и за „Стратегия за институционални гаранции за върховенството на правото и срещу злоупотреби“. Готови били да се включат с конкретни предложения. Разбирате, че тази декларация е свързана с идеята на Европейската комисия да предложи безпрецедентен финансов план за възстановяване на европейската икономика, която беше срината от пандемията на COVID-19. В документa се казва също, че “този план не може да бъде решение само на едно отиващо си правителство и неговото изработване не бива да става дело на предизборната кампания.”

Така ли, аз пък бих ги попитала? Че кои сте вие? Двама-трима, обслужващи егото си! В този момент България няма нужда от политически нееудачници, криещи се зад идеята за някакакъв “национален план” или „експертен съвет, който да не е политически натоварен”. Конституцията ясно казва кой носи политическата отговорност и какви са механизмите за вземането на управленски решения касаещи нацията и държавата. България има легитимно правителство, доказало управленски капацитет, експертност и национална отговорност в най-безпрецедентната от 100 години кризисна ситуация. В нея трябваше и трябва да бъде опазено най-ценното човешко право – правото на Живот. COVID-19 прокара ясно границата и остави “отвъд” онези, които с нищо не показаха национална съпричастност и отговорност. И докато правителство и граждани бяха заедно в усилията да бъдат съхранени здравето и живота, същите тези, като ДеБъ се бяха изпокрили в дупките си или като БСП и Радев, изливаха омраза и злъч, надявайки се правителството да се провали и да бъде свалено от власт по изпробвани и друг път от тях неконституционни начини. Останалите политически хитреци не ги споменавам, за да не си помислят, че са фактор…

Без съмнение, по отношение Европейския възстановителен план политическата позиция на българското правителство е ясна. В сегашния си състав политическият кабинет притежава достатъчен експертен и управленски капацитет, за да отговори адекватно с действия и с политики на критериите на Европейската комисия. Правителството има достатъчна парламентарна подкрепа, консенсусни отношения с бизнеса и синдикатите. И най-важното – ГЕРБ и премиерът Борисов са доказали във времето какво означава да се чувстваш задължен и отговорен към българския народ. Затова гражданите отговориха със 70% одобрение и доверие. Здравословната криза даде отговор на въпроса Кой Кой е? А българското правителство демонстрира неподозирана интуиция за справяне със ситуацията. Изненадващо за противниците му и за вечните критикари – системите се справиха и държавата не беше “счупена”. Напротив, тя показа неподозирана жизненост и адекватно поведение.

След като държавата ни доказа стабилност в една такава нестабилна за света среда, за разлика от най-развитите европейски страни, надявам се, че заедно с това много българи промениха и усещанeто си за присъствието на държавата в техния живот. На този нов фон и в бъдеще правителството ще трябва да продължи да взема решения и да прави планове за преодоляване на последствията от коронавируса. Целите и приоритетите са ясни и това управление от години работи по тях. Сега трябва да се използва новия тласък в развитието и усъвършенстване на системите, даден от самата криза. Още повече, че (по мое мнение) България е с една крачка пред другите европейски държави, що се отнася до равнището на финансовата и икономическа стабилност до преди кризата, както и ниската дългова задлъжнялост спрямо БВП и обстоятелството, че без секторите на туризма и услугите икономиката ни продължи да работи.

Къде бяхте вие? Късно е за уйдурми и компромиси. Тази здравословна криза постави всеки на мястото му. Коронавирусът беше изпитание за гражданите и за правителнството, но и проверка за състоятелността на политическите субекти. Стана ясно кой може и кой не може да управлява държавата. Българското правителство и премиерът Борисов доказаха по-убедителен начин кои подходи са най-успешни при управление на кризи като тази. А българските граждани се убедиха, че няма алтернативи на категориите експертност, отговорност, управленски капацитет, прозрачност, политическа зрялост. Между тях, генерирането на управленски идеи и практическите резултати има много близка взаимовръзка. Вярната интуиция на Борисов да реагира бързо и адекватно на всяка ситуация потвърди умението му да менажира успешно българската държава. А къде бяхте вие, които сега усетихте вкуса на “мазнинката”, както би ви попитал Буров?

error: Свържете се с автора за разрешение!!