НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

национален план за възстановяване и устойчивост
Време за четене: 3 минути

Европейският механизъм за възстановяване и устойчивост предвижда необходимите средства за противодействие на пандемията от коронавируса. Бюджетът по механизма е над 1 трилион евро. Пакетът „Европа за всеки“ е около 750 млн. евро. Става дума за огромен ресурс – 75% от обичайния европейски бюджет, и той трябва да бъде инвестиран в кратко време. Това е шанс за Европа и България го подкрепи. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев на онлайн брифинг, на който беше представен проект на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Според него, предвидените средства са 21 млрд лв безвъзмездно финансиране и до 9 млрд лв заеми са предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България, който бе представен от вицепремиера Томислав Дончев. В него са заложени четири основни стълба на инвестиции – “Иновативна България”, “Зелена България”, “Свързана България” и “Справедлива България”.

Стълбът „Иновативна България“ е с основна цел повишаване на конкурентоспособността на страната ни. Включва проекти на стойност 2,4 млрд лв, като с планираните 650 млн лв ще се модернизират 1680 училищни кабинета за образователна STEM среда, а с допълнителни 712 млн лв ще се модернизира материалната база на образователните институции, в т.ч. 750 училища, 450 детски градини и общежития. Ще се закупят устройства за учителите и учениците за нуждите на дигиталното обучение и ще се изградят центрове за личностно развитие. Предвиден е и Фонд за науката с 410 млн лв, както и Фонд за инфраструктурна свързаност на нови или съществуващи индустриални зони с бюджет от 490 млн лв.

Вторият стълб “Зелена България“ е с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси и предвижда ресурс от 4,5 млд лева. С цели 3 млрд лв ще разполага Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд, като обхватът й еще е освен за жилищни, и за публични сгради. “Ще се действа смело, не само да се сменя дограма и да се поставя изолация, а ще се поставят и слънчеви колектори, фотоволтаици или хидропомпи на по-големите сгради. Предвидени са и 511 млн лв за дигитализация на Електроенергийния системен оператор и 850 млн лв за модернизация на напояването в страната.

С 2,6 млрд лв разполага стълбът „Свързана България“, насочен към подобряване на инфраструктурата. Планираните средства са 806 млн лв за “дигитални магистрали” и цифрова инфраструктура, 1 млрд лв за сферата на железниците, дигитализация на трафика, системи за енергийна ефективност, осветление на гари. Ще се купят и нови мотриси за 256 млн лева. Други 575 млн лв са планирани за канализация на малки населени места.

Последният стълб “Справедлива България” е насочен към социалното включване на неравностойните групи и е с бюджет от 2,5 млрд лв, като в него са заложени 150 млн лв за дигитализация на масиви в администрацията, 192 млн лв за електронна идентификация и укрепване на Единната информационна система за съдилищата. Спрямо социалната сфера ще бъде изградена Национална програма за обучение на пенсионери, 755 млн лв ще се вложат за възрастните и хората с увреждания, личната мобилност и подкрепа на социалната икономика като цяло.

Събитието, на което бе представен “Националния план за възстановяване и устойчивост на България” има за цел да постави началото на поредица от публични дискусии, относно посоката за развитие на страната ни. „Планът е част от пакета инструменти „Европа от следващо поколение“. Крайният срок за изразходване на сумата е 2026 г., а изискването е две трети от ресурса да е договорен през първите две години“, обясни Дончев. По думите му целта на плана е достъп до допълнително финансиране за публични системи, които да могат да реагират на натиска на пандемията и да се възстанови икономиката ни чрез дългосрочни предпоставки за растеж. „Това е уникален шанс да бъдат прокарани реформи“, обяви още вицепремиерът.

error: Свържете се с автора за разрешение!!