НАЙ-НОВИТЕ ДАННИ НА ЕВРОСТАТ

новите данни на евростат
Време за четене: 2 минути

България е сред страните от ЕС с най-голям ръст на промишленото производство през септември спрямо предходния месец, показват данните на Евростат. У нас промишленото производство нараства с 2,3% при положение, че средно за ЕС остава на нивото от предходния месец. По-голям ръст има само в Чехия (+4,1%), Словакия (+3,4%), Полша (+3,1%) и Дания (+2,5%). Петата позиция си разделяме с Унгария, която постига същия ръст като нас. На годишна база спадът на промишленото производство у нас е само с 2,6 %, а общо за страните от ЕС намалението е с 5,8 %.

Най-големи спадове на месечна база регистрират Италия, Ирландия и Португалия, съответно с 5,6%, 4,7% и 3,8%. Много страни, сред които и най-големите икономики на еврозоната като Германия и Франция, отбелязаха увеличение. На годишна база единствената държава от еврозоната с по-високо производство е Португалия. Най-рязък спад спрямо септември 2019 г. се наблюдава в Ирландия (-13,6%), следвана от Германия, Холандия и Франция, като спадът там е над 6%.

През септември промишленото производство в Европейския съюз остава без промяна спрямо август. На годишна база секторът отчита спад от 5,8%. На месечна база производството в ЕС на трайни потребителски стоки през септември е намаляло с 3,9%, на енергия с 0,7%, докато производството на междинни стоки е нараснало с 0,6%. Ръст се отчита и при капиталовите стоки с 1,2% и нетрайните потребителски стоки с 1,4%. На годишна база производството на капиталови стоки е намаляло с 11,9%, на енергия с 4,8%, спадът при междинните стоки е с 2,8%, а при нетрайните потребителски стоки – с 1,7%. Единствено производството на трайни потребителски стоки нараства с 0,7%.

В България индустриалното производство се разширява с 2,3% през септември спрямо август, но на годишна база бележи понижение от 2,6%, което показаха и данните на Националния статистически институт по-рано тази седмица. НСИ регистрира повишение на месечна база в преработващата промишленост – с 3,5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,2%, а понижение – в добивната промишленост – с 4,3%. На годишна база спад на промишленото производство у нас, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 7,1%, в добивната промишленост – с 2,4%, и в преработващата промишленост – с 1,9%.

Изтоник: Investor.bg

error: Свържете се с автора за разрешение!!