ЕДИН БЪРЗ КОМЕНТАР

местни избори 2019
Време за четене: 4 минути

Изборният процес с неговите компоненти е част от демократичния модел, но този процес в никакъв случай не е политически. Той се организира от ЦИК – независим орган, който може да се произнесе по правоприлагането и изпълнението на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление, както и на Изборния кодекс. Съгласно чл.26 (1)(2)(3), ЦИК следи за прилагането на този кодекс, осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии. Произнася се и по внесените сигнали и жалби. Целият изборен процес е прозрачен, защото решенията, заключенията и обявяването на окончателните резултати се базира на действителни числа и факти, удостоверени със съответно регламентирана документация. Законодателството предвижда и съответния ред за оспорване на резултатите с аргументирани основания за касиране пред Административния съд. Това, което чухме към този момент e директно произнасяне на обвинения от страна на БСП, от Манолова и нейния щаб, от българския президент още преди приключване на балотажа и преди оповестяване на обобщена фактология, представена от ЦИК. При всички случаи, в деня на балотажа ставаше въпроc за внушения с подразбираща се политическа цел – пренасочване на електорална подкрепа от ГЕРБ, при все, че се знае – ГЕРБ не организира изборите, а по закон те са дейност на ЦИК.

Днес бе оповестено, че ИК на Манолова ще подава жалба за касиране на изборите в София, защото имало разлика между предварително обявените резултати и окончателните. Съществува най-малко едно предположение – така ще продължи публичното говорене по темата, което е в интерес на Манолова. Очакванията й са да се отрази на нейния рейтинг и да добави още един щрих към публичния й образ. В същото време на информационно равнище част от коментаторите, а и представители на ОИК-София, ги чух да казват, че винаги има нарушения и те са обичайни и познати като методика. В този смисъл, няма основания да се говори за опорочаване. Що се касае до недоволните, решението е да внесат жалба до Административния съд, който ще прецени какво следва. Друга част от анализаторите поддържат обратната позиция, която е и на Манолова, и на БСП. А снощи, след дълго мълчание, към тях се присъедини и ДПС, за да ни убеждава в нечестността на изборния процес, като председателят им обяви на висок глас, че демокрацията е в опасност и партията им се обявява в нейна защита. Не съм изненадана – ставаме свидетели на обичайното следизборно опозиционно говорене. Репертоарът на изгубилите винаги се фокусира в подкопаване доверието в изборния процес.

Когато ГЕРБ свика нарочна пресконференция за готвения т.н. “Костинброд-2”, всички чухме, че инструментът, който ще бъде използван в изборния ден, а после ще продължи да е доминиращ в коментарите на определени анализитатори, ще са внушенията и обвиненията за нечестен изборен процес и за ролята на властта и институциите в него. На този етап върви мантрата за купуване на гласове с акцент на етническия профил и разминаването между екзит пола и окончателните резултати. Относно първото – купуването на гласове и корпоративния вот, тях винаги ги е имало през годините, но тук е ролята на действителното им отразяване и документиране, както и преследването им от закона като престъпление. Иначе говоренето за тях по принцип само ще ни напомня за начина, по който коментираме и корупцията. Не разбирам и това фиксиране на Манолова и на БСП в етническия профил на избирателите, след като такава диферинциация по закон няма. А и на мен не ми е известен политологичен или социологичен анализ на представителството, което се крие зад купуването на гласове. Не притежавам и такава експертиза, за да коментирам темата.

Що се касае до екзит пола, той е т.н. допитване до гласоподавателите за техния вот, веднага след като напуснат съответната избирателна секция. Доколкото ми е известно, те се реализират от социологическиje агенции, наети от определени медии. Целта е да се индикират по-рано вероятните резултати в самия изборен ден. Ще ви призная, че аз имам усещането за умишлено режисираното политико-тактическо естество на това разминаване. Означава, че вероятно някой е използвал нарочно нерегламентирани практики в екзит пол. Не знам дали да вярвам на чутото, че вероятно анкетираните се били страхували да кажат, че са гласували за опозицията, например. Каза го представител на Галъп интернешинъл. И това била причината за изкривяването. Ами ако допуснем, че някой е режисирал този ефект като част от публично промотираната подготовка на “Костинброд-2”? Нямам доказателства, но мое гражданско право е да споделя, че намирам за доста смущаващо подобно поведение на анкетираните лица, освен ако те не са подтикнати към това. Ако към този акцент в публичното говорене за нечестен изборен процес прибавим и нескопосаните опити за онагледяване на нарушения, засягащи избирателните права, това наистина подсилва съмненията за добре режисиран сценарий, чиято цел е влияние върху електоралните нагласи в деня на изборите …

Продължение…..

error: Свържете се с автора за разрешение!!