МАРИЯ – БЪЛГАРКАТА, КОЯТО МЕ ВЪЗХИТИ

мария габриел
Време за четене: 3 минути

Гледах с удоволствие вчерашното изслушване на Мария Габриел в Европейския парламент. Три часа препитване, отговори на всички зададени й въпроси, и много аплодисменти. Младата жена успя да демонстрира всички качества на една успяла българка. Слушах я, и не спирах да си мислех, че няма по-добър ресор от “Иновации и младеж”, който включва и образование, култура, наука и спорт. Той най ни подхожда, защото образованието, науката и културата винаги са били в основата на нашите корени. Оцелявали сме, благодарение на просветата и светлината на знанието, което още братята Кирил и Методий са разпространявали, когато Европа е тънела в тъмнина.

Мария извади три важни ръководни принципа за бъдещото еврпейско развитие – на солидарността, на сътрудничеството и на конкурентноспособността. Независимо от сътресенията, които я очакват, Европа може да ги избере, ако иска да съхрани еврпейския дух и да опази живителната сила на отделните нации. Въпреки тежкото портфолио на нейния ресор, Мария илюстрира убеденост, дързост и реализъм във визията на всичко, което й предстои да свърши. Обемът на нейния ресор я постави в позицията да бъде изслушана предварително в две комисии, а в парламентарната зала й зададоха 25 въпроса, на които тя отговаряше професионално, компетентно и аргументирано. Помагаше й перфектното владеене – до съвършенство, на стилистиката на европейското говорене, в което всяка дума и фраза придават езикова пластичност на изразяването. В него няма място за празнодумие. Тя ме накара да си спомня за определението на създателя на латералното мислене – професор Едуард де Боно, което той дава за “красивия ум” – умът, който може да бъде оценен от другите. Аз я оценявам високо от позицията на компетентностите ми и на знанието, което съм придобила в областта на латералното мислене. В цялото й изложение имаше не просто демонстриране на бъдещо администриране на процеси, а ценностно вглеждане в тях.

И след изтеклия мандат Мария Габриел остави впечатление на креативен човек, за чието иновативно мислене няма спирачки. Успя да засвидетелства неуморност в идеите и концепциите, което тя демонстрира и по време на вчерашното си представяне. В изложението тя не забрави да засвидетелства, че в нейната работа най-важни ще са европейските граждани и пое контретен ангажимент към тях:” И за в бъдеще хората ще са в центъра на политиките ми. В центъра е човекът, полза за всички, без да бъдат делени на малки и големи.” Младата българка показа качества на визионер, който добре знае какво да направи и как да го направи. Но мисля, че най-голямото й достижение беше, че с отговорите, които даде в парламентарната зала, успя да накара депутатите да усетят и да разберат по-добре онези нюанси на българското мислене, което европейските граждани очакват от работата на ЕК и на ЕП през следващия мандат – случването е не с думи, а става с работа, с много работа. Не е случайно, че през всичките години на управление, ГЕРБ не забравя народната мъдрост “Лозете не иска молитва, а мотика”. А тези дни кандидатът на ГЕРБ за София избра за слоган: “Променяме града не с думи, а с работа”.

След успеха на Кристалина Георгиева, идва и този на Мария Габриел! Тези две жени знаят какво правят и как да го направят в името на България. А на всички с негативното мислене ще кажа, че силата им не идва само от влиянието на позициите, които са заемали към този момент, а от силата и влиянието на характера, на идеите, на възгледите, на порива им. Те добре разбират, че са длъжни да удържат притежаваните от тях експертна енергия и ентусиазъм, защото са наясно, че те самите са част от публичния образ на България, заради което не могат да си позволят пораженчество и провали. Успех и на двете!

error: Свържете се с автора за разрешение!!