МАГИСТРАЛИ НА МИРА И РАЗБИРАТЕЛСТВОТО

коридор №10
Време за четене: 2 минути

Днес се състоя официалната церемония по откриването на автомагстралния участък по Коридор №10 от Ниш до българската граница. Първите думи, с които премиерът Бойко Борисов се обърна към присъстващите бяха:”Можем да кажем, че Берлинската стена между Сърбия и България падна.” Изключително вълнуващо беше словото на сръбския президент Александър Вучич, който не пестеше думи на благодарност към българския премиер и към България. Присъстваха министри и членове и на двете правителства.

Коридор №10 е един от десетте паневропейски транспортни коридора, определени като такива на Втората паневропейска траспортна конференция в Крит през 1994 година, и допълнени през 1997-а по време на Третата конференция в Хелзинки. Коридорите са много важни пътища в Централна и Източна Европа. Изграждането им е свързано със сериозни инвестиции и много работа години напред. Те включват всички пътища в Европейския съюз. България е свързващо звено в посока Изток-Запад.

През територията ни преминават пет Европейски транспортни коридора – 4, 7, 8, 9 и 10. Десети коридор включва няколко клона и той беше одобрен след конференцията в Хелзинки през 1997 година като стъпка срещу изолацията на бивша ФР Югославия и за укрепване мира в района. Той се движи в посока на Трансевропейската Автомагистрала “Север-Юг”, следваща маршрут в югоизточна Европа и Балканите. В разширения си вид Коридор №10 започва в Лондон и завършва в Калкута (Азия)л Общата му дължина на територията на Бълария е в направление ГКПП “Калотина” – София, и е 60 км. Участъкът, който беше открит днес, е в отсечката Ниш-българска граница.

Какво е значението на трансевропейските магистрални пътища? Те са много важни за междудържавните отношения и за укрепване на мира и разбирателството, за устойчивото развитие на регионите, на човешките ресурси, на икономичесите и културни връзки, на туризма и на транспорта. Не е случайно, че при управлението на ГЕРБ се реализира ясна визия относно регионалната свързаност, както и водещи са политиките за изграждане и модернизация на националната инфраструктура, защото тя е важен фактор за социално-икономическото ни развитие, привличането на инвестиции и подобряване жизнения стандарт на населението.

error: Свържете се с автора за разрешение!!