ЕК ОДОБРИ ФИНАНСИРАНЕ НА КОМИТИНИ-СТАРА ЗАГОРА

Комитини-Стара Загора
Време за четене: 3 минути

#Европейската комисия одобри 33 милиона евро от бюджета на ЕС за изграждане на връзката между газопроводите на България и Гърция. Новият газопровод ще е с дължина 182 км и ще е по трасето Комитини-Стара Загора. Така газовите системи на Гърция и България ще бъдат свързани. Oчаква ce това да доведе до диверсификация на енергийните източници в региона, а конкуренцията ще се отрази на цените в интерес на потребителите. Ще се засили и енергийната сигурност. Проектът е европейски и е част от общата енергийна политика на Европейския съюз.

# Eвропейският съюз предиприема конкретни мерки срещу заблуждаващите търговски практики и се обявява в защита на потребителите в електронната търговия. Ще бъде забранено разпространяването в търговската мрежа на т.н. идентични стоки, когато те имат различен състав. Това съобщи Ева Майдел – български евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, след вота по тристранното споразумение върху ревизията на директивите за защита на потребителите в Комисията по вътрешен пазар. Това означава, че при разлики в състава на една и съща марка, когато те не са резултат от националното законодателство, то този продукт не може да бъде продаван като идентичен. Търговците ще са длъжни да информират потребителите чрез опаковката или при рекламата на продукта. Що се отнася до онлайн търговията, собствениците на големи онлайн платформи за продажба на стоки и услуги, ще са длъжни да посочват параметрите, които са определящи за класирането на офертите. В случаите на констатирани нелоялни практики, търговеца ще бъде санкциониран в доста големи размери. Предстои потвърждаването на споразумението в пленарна зала на ЕП, след което ще може да се пристъпи към прилагането на Директивите и в националните законодателства на всяка страна-членка.

# Нови переспективи за българския бизнес чрез Регламента по новата програма Invest EU, която се явява своеобразен продължител на плана „Юнкер”. Нейната цел е съживяване на инвестициите в Европа, но заедно с това програмата ще работи за разширяването на постигнатото до момента, като ще обедини в себе си съществуващите финансови инструменти в Европейския съюз. Очакванията от програмата са да привлече допълнителни инвестиции в размер на 650 милиарда евро. Според евродепутата от ГЕРБ/ЕНП – Ева Майдел, програмата дава нови переспективи за българския бизнеc. Самата тя e активен участник в разработването на законодателствотo, гласувано в Kомисията по икономическите и парични въпроси на ЕП. Между другото, нейна е и заслугата по създаването у нас на първото в Европа Консултантско звено в помощ на предприемачите за кандидатстване по финансовите инструменти и програми на ЕС. Рамката на програмата Invest EU включва 14 програми, което много улеснява достъпа на бизнеса, тъй като досега те трябваше да кандидатстват по отделни програми. Към този момент България е отличник по привлечени средства от Плана Юнкер. Да се надяваме, че тази тенденция ще продължи да се затвърждава, предвид мащабните възможности на Invest EU – инвестиции на стойност 650 милиарда евро за седемгодишен период, включващ инвестиции в областта на климата, изкуствения интелект, кръговата икономика, социaлно приобщаване и умения.

error: Свържете се с автора за разрешение!!