КОГАТО ЦИФРИТЕ ГОВОРЯТ…

когато цифрите говорят
Време за четене: 2 минути

Националният статистически институт обяви предварителни данни за наетите лица, средната брутна заплата, както и за търговията на България с трети страни и с Европейския съюз за периода януари-юни 2019 година:

Наети лица – 2,35 млн, увелич. е 1 5 % спрямо м. март т.г.

Cpедна брутна заплата – 1260 лв, увелич. е с 4, 3% повече от I тримесечие

Износ на България за ЕС (ян. – май) – 15 925, 9 млн лв, нарастване с 6, 9% в сравн. със същия период на 2018 г.

Внос от ЕС – 16 809,6 млн лв, увелич. е с 2 7 % в сравн. със същия период на 2018 г.

Износ на България за трети страни – 8 828, 7 млн лв, нарастване с 9, 19% в сравн. със същия период на 2018 г.

Внос от трети страни – 30 508, 9 млн лв, нарастване с 0 4% в сравн. за същия период на 2018 г.

Износ общо за трети страни и за ЕС – 27 840,5, нарастване с 6, 3% в сравн. със същия период на 2018 г.

Внос общо от трети страни и от ЕС – 30 508, 9 млн лв, нарастване с 0, 4% в сравн. със същия период на 2018 г

Цифрите са най-обективното потвърждение за успешни политики и за темповете на икономическото ни развитие. Обърнете внимание на последните два показателя – общо износът за трети страни и за ЕС през първото тримесечие достига колосалната сума от 27 млрд 840, 9 млн. По думите на премиера Бойко Борисов, страната ни не е достигала такива числа в досегашната си стопанска история! Защо обръщам внимание на този показател? Защото нарастването на износа потвърждава темпа на развитие на производството и то на стоки, които са качествени и конкурентни, отговарят на изискванията на световния пазар. Износът е мерило за ефективност и конкурентноспособност на българската икономика и е част от постигането на стратегическата задача за ускорено догонващо развитие на България, чийто успех зависи от ускорените темпове на икономиката. Посочените данни ще продължат и в бъдеще да са елемент от пълната картина показатели за тенденциите в общото ни социално-икономическо развитие.

Посочените данни са предварителни и са взети от страницата на НСИ, прессъобщения от 12 август 2019 година.

error: Свържете се с автора за разрешение!!