ПРЕДИЗВИКАНО

инерком и чез
Време за четене: 4 минути

Днес лидерката на БСП продължи да спекулира и да разиграва коня си” както във временатa, когато Партията заместваше законите. Да, ама не! Времената са други, а както е известно пазарната икономика се развива върху основата на няколко принципа – свобода на избора на стопанска дейност, всеобщност на пазара, равноправие на стопанските субекти, свобода на ценообразуване, държавно регулиране, свобода на конкуренцията.

Главният принцип на пазарната икономика е правото на всеки стопански субект, пък бил той отделен човек, семейство, група, предприятие или корпорация да избира икономическата дейност, която да реализира в определена от законите форма. Всеки пазарен субект е равноправен с останалите и това се обосновава от цялата система на функциониране на пазарната икономика. Равноправието е както по отношение на различните форми на собственост, така и по отношение на позиционирането им в пазарните условия. Всеки стопански субект се ползва от равни права и свободна конкуренция.Икономическите права на всеки субект включват и възможността да бъде осъществена определена стопанска дейност, която не зависи от формата на собственост.

Какво чухме днес от лидерката Нинова по повод на факта, че министър-председателят Бойко Борисов се е срещнал лично с Гинка Върбакова? Според нея – до там стигнала държавата, че да се моли на ГИНКА! Странно наистина! Как така лидерът на БСП не знае, че ако за нея Гинка Върбакова е ГИНКА, то компанията й е също толкова равноправен пазарен субект, колкото и държавата. Ако държавата в лицето на правителството не отчете този факт, то не само пазарната икономика е застрашена, застрашени са основите на демокрацията. И ако БСП смесва демокрацията с партията-държава, ГЕРБ не трябва да го допуска.

Знам за Върбакова толкова, колкото изписаха за нея медиите. Но погледнато обективно, като пазарен субект тя попада в същата регулация, която се прилага по отношение и на всеки друг. Органите и специализираните служби просто трябва да си свършат работата. И ако всичко около нея е толкова прозрачно и чисто, в което тя иска да ни убеди по време на малкото си публични изяви, то ще излезе, че всичко, което се създаде като ситуация около нея си е добре замислена политическа кампания. Ако аз съм на нейно място, спокойни бих си потърсила правата, заради това, че определени лица саупражнили политическа намеса в едни частни инвестиционни намерения, свързани с  конкретна покупко-продажба мужду два частни субекта. Това че обектът на придобиване е част от националната ни сигурност, го поставя в същия, определен от законите,  режим на проверка, лиценз, регулация и контрол. Между другото, при днешното изслушване на Върбакова в двете комисии към Парламента, чух представителят на Агенцията за национална сигурност да казва, че дружеството не е определено като стратегически обект на България.

Известно е, че различните форми на собственост обуславят и различни икономически възможности. А те “не се назначават”, госпожо лидер! Те се формират върху основата на екстраполации и стратегически обобщения за дейността, както и на взаимно споразумение между купувача и продавача. Който и да е той! В случая имаме етап на сключен предварителен договорВлизането в правомощия на някои от българските органи, стартира в момента, когато купувачът стане известен, а на други – когато придобиването на дружеството се превърне във факт. Повече от ясно е, че спекулативната кампания, която бе организирана, имаше за цел да изпревари техните констатации. Целта – предварително да бъде настроено общественото мнение по посока на това, че се случва нещо непрозрачно и престъпно! А кой може да каже това? Разбира се, че органите, които имат правомощия  да го направят.

При тази изкривена информационна среда, която има за цел да вдигне обществения градус, правителството няма друг избор, освен  да стартира разговори с двамата участници – купувача и продавача, които са частни субекти. И това не е молене”, а предложение към два равноправни субекта за преговаряне и търсене на възможност държавата да изкупи контролния пакет. А тези субекти са компанията Инерком и ЧЕЗ. За разговорите с продавача, както разбрахме от медиите, е потърсено вече съдействието на чешкия министър-председател. Какви са били точните аргументи на министър-председателя пред Върбакова по време на срещата, не знам! Но предполагам, че най-важният е този, който чухме от самата нея – чрез участието си държавата да успокои крайните  потребители.

Тези дни се наслушахме на всякакви спекулации с лош политически дъх. Информационната среда бе задръстена от опозиционно политиканстване. Едва ли е останал някой, който още да не е разбрал, че целият сюжет бе замислен като кампания срещу правителството и министър-председателя. Това е едно поредно мероприятие, един пореден епизод, едно поредно действие, което БСП разиграва с очакването да задържи погледите на електората върху себе си. Хорът е един и същ, а хористите – познати. А днес Нинова била казала още: ”Искаме и почваме – обръщаме се към тези хора – който е съгласен да съберем подписка, юристите да я оформят, да внесем един колективен иск пред съдилищата и да поискаме от съда спиране на сделката.” Госпожо, изминаха почти тридесет години преход! България е демократична държава и има пазарна икономика. Водещи са законите. В случая с ЧЕЗ няма място за масовки и за петиции! Не ни обиждайте с тази никому ненужна революционност! Не ни вменявайте подобен недорасляк, връщайки ни в ония времена, когато законите и правните основания нямаха значение! Или по-добре – вие се върнете там!

error: Свържете се с автора за разрешение!!