ИНДЕКСЪТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ

индексът на демокрацията
Време за четене: 6 минути

Economist Intelligence Unit (Икономист интелиджънс юнит) публикува своя Индекс на демокрацията за 2019-та година. Повод да напиша тази статия е начина, по който тази тема бе поднесена като медийна информация. И друг път съм ви казвала да не се подвеждате по заглавията относно съдържанието, защото то често може да ви подведе. В избора на акцента при отразяването винаги водеща е редакционната политика на съответната медия. А тя е такава, каквито са нейните политически предпочитания или свързаности. За вас избрах това неутрално заглавие, което ще ми даде възможност да изложа данните безпристранно, така че моят прочит да е и аналитичен, и да не позволи да се объркате.

Моят принцип е, че всяка информация трябва да е обективна, точна, да не е едностранчива и да носи стойност. На тези, които се занимават със списването на медии им е добре известно колко е важно какво заглавие са избрали за публикацията. Битката е за привличане на читателското внимание. Но вие трябва да знаете, че едно заглавие може да цели и подготвка на вашия ум да възприемете информацията по точно конкретен начин, съответстващ на редакционната политика на дадената медия. И за да не съм голословна, ще цитирам няколко от заглавията по темата, а вие си направете сами съответния извод: ”Демокрацията в България е в стагнация”, “Българската демокрация спря да се развива преди 3 години“, „България е по-демократична от Унгария и Полша“, „България стагнира в “Индекс на настигането“, “Демокрацията в България е в застой”. Казаното чрез така формулираните заглавия е вярно предвид данните, но това е само част от истината, А и разгледана на фона на общата тенденция в европейски и в световен мащаб, истината за България изглежда по друг начин. Между другото, тези анализи се правят на базата на усещанията на гражданите на една държава. Затова ще ви обърна внимание на един любопитен факт, на който някои медии акцентират – по-висок индекс на демокрация от българския има Уругвай – 8,38, Мавриций -8,22, Коста Рика – 8,13. И тъй като аз и вие сме наясно защо този факт се изнася като акцент, аз ще използвам техния подход и ще ви предложа данните за тези държави да ги сравните с данните на Източна Европа за 2019 година – 5,42.

В началото ви обещах да не ви обърквам, а да ви представя данните, като потърся и обяснение за някои от техните нива. Класацията на Economist Intelligence Unit обхваща 167 държави, като ги оценява по точки от 0 до 10. Проучването има пет критерия: дали изборите са свободни и справедливи („избирателен процес и плурализъм“), дали правителствата балансират („функциониране на правителството“) и дали гражданите са включени в политиката („политическо участие“); дали поддържат правителствата си („политическа култура“) и дали се ползват със свобода на изразяване („граждански свободи“). Тази класация изследва колко функционални са политическите системи в отделните страни по света. В нея ние сме на 47-о място по Индекс на демокрацията със 7,03 пункта от максималните 10. От влизането на страната ни в Европейския съюз, индексът на демокрацията се е повишил – от 6,78 през 2010 до 7,03 през 2019-та. Вижда се, че значителният напредък е след 2010-та година. Най-добър резултат е бил отчетен през 2015-та година (това е времето на второто правителство на Борисов), когато индексът на демокрацията у нас е бил 7,14 пункта. В България през последните три години не се наблюдава движение в индекса на демокрацията. В класацията за 2019-та година България е в относително малката група от 34 държави в стагнация на демокрацията, но според показателя „изборен процес и плурализъм”, ние имаме почти пълния брой точки – 9,17. Най-слабите ни резултати са в категория политическа култура – 4,38.

Според анализа на Economist Intelligence Unit, от 2006-та година се наблюдава спад в индекса и в световен мащаб. През 2019-та е регистриран най-слабият среден индекс на демокрацията – 5,44, след като през 2018 –та година е бил 5,48. Данните за средните резултати за Източна и Западна Европа през 2019-та година показват постоянни нива. През 2019-та година в Източна Европа демократичният индекс остава непроменен – 5,42. Има влошаване в четири категории на индекса на демокрацията: изборният процес и плурализъм, функционирането на правителството, политическата култура и гражданските свободи. В Източна Европа негативната тенденция е на фона на слаба политическа култура, трудности при опазване върховенството на закона, корупция и отхвърляне на някои демократични ценности. Вместо това политическите институции се заобикалят, което създава слаба основа за развитието на демокрацията, пише още в доклада.

Докладът съдържа интересен извод за връзката на индекса на демокрацията с нивото на икономическо развитие, което е определящо и за демократичното състояние на всяка държава. Това обяснява и защо развитите страни от Европа и Северна Америка продължават да доминират сред световните „първенци по демокрация”. В този доклад Норвегия е на първо място с индекс 9,87. След нея са Исландия (9,58), Швеция (9,39), Нова Зеландия (9,26) и Финландия (9,25). В групата от първите десет са още Ирландия, Дания, Канада, Австралия и Швейцария. От страните-членки на ЕС след нас са Унгария – 6, 63, Полша – 6,60, Румъния – 6,49. Сред демокрациите с недостатъци преобладават държавите от Източна Европа, Латинска Америка и Азия, въпреки че има няколко и от Западна Европа. Подобно на Азия, в Източна Европа няма нито една „пълна демокрация”, а както вече казах регионът е влошил най-много показателите си след 2006-та година. Естония остава държавата с най-висок резултат от бившите съветски републики, с резултат 7,90. Разликата между Чехия, Словения и Словакия от една страна, а от друга – Унгария и Полша, е съществена. За първи път Унгария успява да изпревари Полша, а Румъния е почти на дъното на класацията.

Според Economist Intelligence Unit днес близо половината (48.4%) от човечеството живее в демократични държави, но само 5.7% – в „пълни” демокрации (8 и над 8 пункта). Сериозен „принос“ за това толкова малко хора да се радват на наистина демократични страни (през 2015 г. те са били 8.9%) е изваждането на САЩ от висшата категория и включването ѝ в категорията на „демокрации с несъвършенства“ през 2016 г. Една трета са в авторитарни държави. Резултатът на Русия е 3,11. Нивото на демокрацията в Туркменистан е само 1,72. „Икономист интелиджънс юнит” очаква малки или никакви промени на Индекса в тези страни.

Р.Р. Това е моя прочит на последния доклад на Economist Intelligence Unit. Направих го на базата на данните и анализа в него. Предложих ви eдна обективна систематизация, така че да се ориентирате в тенденцията на индекса за България, за Източна Европа и за света, защото за мен поднасянето на информация е отговорност.

error: Свържете се с автора за разрешение!!