ИНДЕКСЪТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА 2021 ГОДИНА

индексът на демокрацията
Време за четене: 7 минути

България е в групата на т.н. “дефектни демокрации”

Economist Intelligence Unit (Икономист интелиджънс юнит) публикува своя Индекс на демокрацията за 2021-а година. Както е известно компанията е базирана във Великобритания. За първи път индексът е публикуван през 2006 година, а после – през 2008, 2010…През 2019-а година България е класирана на 46-то място с индекс 7,03 при максимален индекс 10. Данните за тази година бяха публикувани през 2020-та и по този повод публикувах моята статия „Индексът на демокрацията за България“. Имаше и конкретен повод – бях провокирана от начина, по който тази тема бе презентирана от различните медийни източници чрез заглавията, както и избирателното акцентиране на определени пунктове от класацията, което съответстваше на техните обвързаности, определящи и редакционната им политика. Затова тогава аз избрах това неутрално заглавие, защото и сега смятам, че данните трябва да бъдат поднесени обективно и безпристранно. И за да не съм голословна, ще припомня някои от тогавашните заглавия:”Демокрацията в България е в стагнация”, “Българската демокрация спря да се развива преди 3 години“, „България е по-демократична от Унгария и Полша“, „България стагнира в “Индекс на настигането“, “Демокрацията в България е в застой”. Интересно как и дали същите тези издания биха коментирали, че ВЪВ ВТОРА ПОРЕДНА КЛАСАЦИЯ ДЪРЖАВАТА НИ ПОПАДА В ГРУПАТА на т.н. “ДЕФЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“.

Класацията на Economist Intelligence Unit винаги включва 167 държави, като ги оценява по точки от 0 до 10 и на базата на 60 индикатора, групирани в критерии: дали изборите са свободни и справедливи („избирателен процес и плурализъм“), дали правителствата балансират („функциониране на правителството“) и дали гражданите са включени в политиката („политическо участие“); дали поддържат правителствата си („политическа култура“) и дали се ползват със свобода на изразяване („граждански свободи“). Тази класация изследва колко функционални са политическите системи в отделните страни по света. Както вече казах, през 2019-та година бяхме на 47-о място по Индекс на демокрацията със 7,03 пункта от максималните 10. От влизането на страната ни в Европейския съюз, индексът на демокрацията беше се повишил – от 6,78 през 2010 до 7,03 през 2019-та. Вижда се, че значителният напредък е след 2010-та година. Най-добър резултат е бил отчетен през 2015-та година (това е времето на второто правителство на Борисов), когато индексът на демокрацията у нас е бил 7,14 пункта. В класацията за 2019-та година България имаше почти пълния брой точки – 9,17, според показателя „изборен процес и плурализъм. Най-слабите ни резултати бяха в категория политическа култура – 4,38.

При отчитане Индекса на демокрацята за 2019-та бе регистрирана тенденция на общ спад и в световен мащаб – от 5,48. В Източна Европа демократичният индекс оставаше непроменен – 5,42. Имаше влошаване в четири категории на индекса на демокрацията: изборният процес и плурализъм, функционирането на правителството, политическата култура и гражданските свободи. В Източна Европа негативната тенденция е отчетена по отношение на слабата политическа култура, трудностите при опазване върховенството на закона, корупцията и отхвърлянето на някои демократични ценности. Заобикалят се политическите институции, което създава слаба основа за развитието на демокрацията, пишеше още в доклада. През 2020-та година България бележи пореден спад в индекса и заема 52-о място – с пет пункта надолу спрямо 2019-та, и получава обща оценка от 6,71. Най-ниска е оценката по критерия „политическа култура“ – 4,71 при максимална оценка 10, а най-висока е оценката за избирателен процес и плурализъм – 9,17, а по критериите политическо участие и граждански свободи оценката е съответно 7,22 и 7,06. Като причина за влошаването на резултата за България се сочеха някои констатации в доклада на ЕК за 2020 година, касаещи върховенството на закона, както и. антиправителствените протести в страната. През 2020 г. страната ни получава най-ниската оценка за състоянието на демокрацията от създаването на индекса на Economist Intelligence Unit през 2006 година и сме вече в групата на “дефектните демокрации”.

До тук ставаше дума за демократичния индекс за 2019-та и за 2020-та година. Не бих могла да го избегна, защото така най-добре ще можем да ги сравним с някои факти от класацията на Economist Intelligence Unit (Икономист интелиджънс юнит) за 2021-а година. Преди това ще ви напомня, че ПРЕЗ 2019-та ГОДИНА СМЕ НА 47-о МЯСТО по Индекс на демокрацията СЪС 7,03 пункта от максималните 10, през 2020-а – на 52 място по Индекс на демокрациията СЪС 6,71 точки от максималните. Според Индекса за демокрация ЗА 2021 НАШАТА ДЪРЖАВА СЕ НАРЕЖДА на 53-то МЯСТО по демократичност на обществото, т.е. СЛИЗАМЕ С ШЕСТ ПУНКТА НАДОЛУ и с ОЦЕНКА 6,64 точки от 10 възможни спрямо 2019-та и с един пункт надолу спрямо 2020-та година. В две последователни години попадаме В ГРУПАТА НА т.н. „ДЕФЕКТНИ ДЕМОКРАЦИИ“. Изводът е, че БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ВЛОШАВА ОЦЕНКАТА СИ в индекса за демокрацията, която тенденция се откроява и за 2021 година. Най-ниска е оценката ни по показателя „политическа култура“ – 4,38 точки, както и „функциониране на правителството“ – 5,36 точки, а най-висока – за „електорален процес“ (9,17 точки) и „политическо участие“ (7,22 точки). ПОНИЖЕНИЕТО НА ОБЩАТА ОЦЕНКА на България се определя от СПАДА НА ОЦЕНКАТА за „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО“. В доклада се подчертава, че в страната ни през миналата година три пъти се проведоха парламентарни избори и управлението е било поверено на служебни правителства.

България се нарежда на осмо място сред държавите от Източна ЕВропа, чиято средна оценка е 5,86. Водеща е Естония, която е 27-ма в общата класация и е с оценка от 7,84 точки, следвана от Чехия – 7,74 точки (29-та в общата класация) и Словения – 7,54 точки (35-та в общата класация). Между другото, в общата класация изпреварваме с 10 пункта Сърбия и с 20 пункта РС Македония, което като факт едва ли трябва да ни радва и удовлетворява, ако вземем предвид, че говорим за две държави, които не са членки на ЕС и за които знаем на какво равнище е демокрацията в тях. В доклада като първите топ пет и с най-висок индекс за демокрация са класирани Норвегия с 9,75 точки. На второ място е Нова Зеландия с 9,37 точки, трета – Финландия с 9,27 точки, четвърта – Швеция. Последните пет са Централноафриканската република с 1,43 точки, Демократична република Конго с 1,4 точки, Северна Корея с 1,08 точки, , Мианмар с 1,02 точки и Афганистан с оценка от 0,32 точки.

Според доклада на Economist Intelligence Unit през 2021 година само 6,4% от населението по света живее в наистина демократични държави с напълно функциониращи демокрации. „Дефектните демокрации“( сред тях вече е и България ) са 53, или почти 32% от страните по света, в които живее 39,3% от световното население. Хибридни режими са установени в 34 страни със 17,2% от световното население, а авторитарни режими действат в 59 страни, или над 35% от държавите по света, с 37,1% от световното население. Най-важният извод е, че през 2021 –а година 45,7% от световното население живее в някаква демокрация, докато година по-рано е било 49,4% година по-рано. Значително повече от една трета от световното население живее под авторитарно управление, като голям дял в тази категория се заема от Китай. Проблемът със спада на индекса в световен мащаб се разглежда и на фона на отрицателното въздейстиве на пандемията, свързана с COVID-19. Констатирано е, че заради разпространението му се стигна до влошаване качеството на демокрацията заради безпрецедентното ограничаване и отнемане на граждански свободи, както в развитите демокрации, така и в страните с авторитарни режими – ограничаване или пълно блокиране на пътуванията и придвижването, въвеждането на ваксинационни сертификати и т.н.

P.P. Когато фактите говорят, свободните съчинения по темата за състоянието на демокрацията в България се превръщат в обикновен политически пиар. Първият непосредствен извод, който можем да направим след класацията на Economist Intelligence Unit е, че засега най-голямото “постижение” на т.н. “промяна” е спад в Индекса на демокрацията и влошаване на нейното качество. Впрочем, нали се сещате, че един от водещите източници за избора на всеки инвеститор къде да вложи парите си, е и класацията на Economist Intelligence Unit. А колко от тях биха предпочели да рискуват в държава, която е в групата на т.н. дефектни демокрации”?

Източник: Сайта на Economist Intelligence Unit

error: Свържете се с автора за разрешение!!