ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

икономически новини
Време за четене: 4 минути

*По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II (ВМ II). В процеса на вземане на това решение бе включена Европейската комисия и бяха проведени консултации с Икономическия и финансов комитет.

Централният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1.95583 лева. Около този централен курс на лева ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15 процента.

Източник: Министерство на финансите

*От днес българският лев е с определен от ЕЦБ централен курс според правилата на валутно-курсовия механизъм. Решението за приемането ни в него бе обявено миналия петък в 19 часа, българско време, след затварянето на борсовите пазари.

Курсът влизат в сила от днес. ЕЦБ ще се намеси, ако той падне до 1,66246 лв. за едно евро или ако скочи до 2,24920 лв. за едно евро. Централният курс е този, с който влизаме в ЕРМ- 2 – 1,95583, заедно с валутния борд.

Според правилата на валутно-курсовият механизъм левът има право на „коридор“ за колебание от плюс или минус 15 % спрямо курса, фиксиран към датата на влизането. При по-големи отклонения, ЕЦБ трябва да се намеси за да стабилизира българската валута за времето на престоя си в чакалнята.

Към момента няма основания да се очакват каквито и да било колебания. Ако интервенция се наложи, тя се прави през покупко-продажба на валута и ще бъде координирана от ЕЦБ и екипа на гуверньора на БНБ Димитър Радев.

Източник: БНБ

*Агенцията за хората с увреждания започва да набира проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания от 13.07.2020 г. Основната цел на програмата е да насърчи и подпомогне работодателите при създаването на работни места за хора с трайни увреждания и повишаването на техните знания и умения.

Кандидатите могат да получат до 10 000 лв. субсидия за осигуряване на достъп за хора с увреждания до съществуващи или новоразкрити работни места. Същата сума е предвидена и за финансиране на проекти за приспособяване на съществуващи работни места за хора с увреждания и за оборудване на нови, съответстващи на характера на тяхното заболяване. За квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст субсидията е до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

Източник: МТСП

*Средният бизнес може да кандидатства с проекти за безвъзмездна помощ по процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Управителния орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ я отвори кандидатстване.

Минималният размер на безвъзмездните средства, за който може да се кандидатства, е 30 000 лв., а максималният праг е 150 000 лв. при 100 % интензитет на помощта. Бюджетът на процедурата за подкрепа на средните предприятия е 200 млн. лв., 170 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 30 млн. лв. са национално съфинансиране. Целта е осигуряване на оперативен капитал за средния бизнес, пострадал от пандемията. Той е разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на средните предприятия във всеки от секторите.

Източник: Фактор.бг

*Индустриална зона „Загоре“ е вече готова и скоро ще бъде открита. Отпуснати са пари от държавата, построена е довеждаща инфраструктура – вода, ток. С изграждането на Зоната сме изпълнили поетият ангажимент от държавата. Има вече и сериозен интерес от инвеститори. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на дискусия с представители на бизнеса в Стара Загора, част от националната кампания „Заедно срещу кризата“. Събитието се организира от в. „Стандарт“.

В дискусията за популяризиране на държавната помощ в борбата с кризата, участваха представители на работодателските организации, на малкия и средния бизнес от региона, синдикати, академичните среди, гражданския сектор и представители на изпълнителната и законодателната власт.

„Целта е за Стара Загора да се намери голям стратегически инвеститор и то в сектор с висока добавена стойност“, изтъкна още икономическият министър. Караниколов посочи, че държавата може да изгради голяма Индустриална зона и на терена на Летище Стара Загора, за да привлече такъв инвеститор. „Аз съм оптимист, но решението трябва да бъде на местното общество и Общинският съвет“, заяви още министърът на икономиката Емил Караниколов.

Източник: Министерство на икономиката

error: Свържете се с автора за разрешение!!