ЕТИЧНИ НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

изкуствения интелект
Време за четене: < 1 минута

# Работна група от независими експерти към Европейската комисия представи етични насоки за работа на изкуствения интелектБългарският еврокомисар Мария Габриел дава висока оценка на тази много важна крачка към осигуряването на етичен и сигурен изкуствен интелект. Тенденцията, свързана с прилагането му във всички области на обществено-икономическия живот, извежда ролята на човешкия надзор на ново равнищеНовите технологии ще продължат да се използват в бъдеще и при откриването и пресичането на измами, предотвратяването на онлайн заплахи, както и в борбата с престъпносттаКомисията набляга на необходимостта от осигуряване на отговорност и отчетност на роботизираните системи, включително по отношение на резултатите, постигнати чрез тях. Комисията ще продължи да работи по насоките, а през следващата година се предвижда оценка на постиженията. На тяхна база ще се предложат и следващи стъпки в това направление.

error: Свържете се с автора за разрешение!!