УСЕЩАНЕ ЗА РАЗОЧАРОВАНИЕ И НЕДОВЕРИЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА КЛАСА

изборите в Благовград
Време за четене: 4 минути

Това, което написах тази сутрин по повод изборите в Благоевград бе потвърдено като обобщителна констатация и в междинния доклад на ОССЕ за извънредните парламентарни избори на 11 юли. Мисията на службата е категорична, че „цялостното усещане за разочарование на обществото, недоверието в политическата класа, както и твърденията на служебното правителство за ширеща се корупция на най-високо ниво при предходното правителство, са характерните особености на обстановката около изборите към момента.” В резюмето на доклада водещи са няколко заключения, които касаят измененията в ИК, конструирането и дейността на ЦИК, реализирането на предизборната кампания, съществуващи рискове за изборния процес, финансирането на кампанията и медийната среда.

Докладът потвърждава, че последните изменения на ИК от май 2021 година са направени много набързо и този бърз процес на тяхното приемане е преминал без достатъчно консултации и те не са съобразени с препоръките, вкл. и на Венецианската комисия. Намален и променен е състава на ЦИК, почти непосредствено преди изборите, което е с отражение върху капацитета на комисията. Случва се по време на онлайн излъчването на заседанията на ЦИК да се изключват микрофоните, което ограничава прозрачостта. Въвеждането на машинното гласуване поставя под въпрос капацитета на цялата изборна администрация. Закъснява се с методическите указания за самия изборен ден. Накъсяват сроковете за реализирането на една добре организирана разяснителна кампания. Ограничено е времето и за сертифицирането на машините. Това се отразява и на съществуващото обществено недоверие към машинното гласуване.

Оценката за разяснителната кампания е негативна, предвид констатацията, че липсват разяснения за самото гласуване, преференциалния избор и мерките за епидемичната ситуация. Липсват изборни материали за гражданите с дефицити – зрителни, слухови или интелектуални затруднения. Не са предвидени мерки за активиране участието на жените и на малцинствените групи. Възможността някои избиратели да бъдат добявяни в деня на избора крие опасност от гласуване повече от веднъж. В тази връзка, липсват предпазни мерки за предотвратяването на подобен риск, който ще се отрази върху обективността и честността на резултатите. По-малко забележима е предизборната кампания на обществени места. Мисията констатира, че доминиращи в медийната среда са две телекомуникационни компании. Съществува концентрация на медийната собственост. Оказва се политическо влияние върху медиите, както и се упражнява съдебен натиск върху разследващата журналистика. Единствено обществените медии са задължени да отразяват обективно изборната кампания.

Що се касае до контрола на финансирането на предизборната кампания на партиите е отбелязано като слабост, че Сметната палата, която е натоварена с този процес, не е задължена да разследва недокладваните приходи и разходи. Недостатъчно издържани са механизмите за оспорване на изборните резултати. Изрично е акцентувано на факта, че не се предвижда проверка чрез броене на машинните разписки, с което може да се постигне потвърждаване на записа от машинното устройство. “Удостоверяването на съответствието на машините за гласуване със законовите изисквания ще бъде извършено съвместно от ДА “Електронно управление”, Българският институт за стандартизация и Българския институт по метрология.” По този повод Мисията констатира, че ЦИК е закъсняла с предаването на устройствата, документацията и изходящия код. Поради тази причина се закъснява и с процедурата по повтороното удостоверяване. От доклада става ясно, че според ИК партиите, БАН и граждански организации имат право на достъп до машините и до изходящия код по време на процедурата по удостоверяване. ЦИК е публикувала общи технически спецификации на машините за гласуване, но са пропуснати множество детайли за функционалностите на системите.

Р.Р. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/OSCE) e най-голямата световна междуправителствена организация в обастта на сигурността, която включва всички страни от ЕВропа, САЩ, Канада и ОНД. Мандатът ѝ включва контрол над въоръжаването и утвърждаване на човешките права, свободата на пресата и честните избори. Началото е поставено на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (CSCE), състояла се през 1975 в Хелзинки, Финландия.

Междинният доклад за парламентарните избори на 11 юли т.г. обхваща периода 9-23 юни 2021 година.

error: Свържете се с автора за разрешение!!