ИГРИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – IV ЧАСТ

игри за деца и родители
Време за четене: 4 минути

Игри или упражнения за деца и учители, за деца и родители – все едно как ще ги наречем. Едно е сигурно – в тях ще бъдете заедно с детето. Това, което ви предлагам ще ви сближи и ще укрепи доверието помежду ви. Детото ще придобие самоувереност, че може да разчита на вас по пътя към знанието, а вие ще споделите това му желание, като В началото на 70 –те години професор Де Боно разработва т.н. карти Think Link, които показват дума или картинка за стимулиране на идеи. Ако детето е в предучилищен етап и все още не може да чете, заедно изрежете малки квадрати от картон, върху които нарисувайте плодове, зеленчуци, различни предмети, групирани тематично, или ги изрежете от стари букварчета, списания и др., а после ги залепете. Не е необходимо цялата работа да я свършите за един ден. Правете го в свободното време и заедно. Ако детето е в първи клас и може да пише и чете, ще ви бъде по-лесно – върху картончетата изпишете думи, които да назовават различни предмети, плодове, зеленчуци, принадлежности и т. н.

В своята книга “Как да развием творческото мислене” (С., Локус, 2009) професор Едуард де Боно предлага 62 упражнения. Следвам неговите препоръки за опростяване – използвам концепцията на някои от игрите, но предложените примери са собствени и са адаптирани с оглед на целите. А те са – да предложа на учителите и на родителите идеи как да помогнат на своите деца да придобият знания и умения, свързани с училищната готовност и в първи клас. В тази връзка, всяка от игрите може да се реализира във варианта – за дете, което е в предучилищна възраст и все още не чете и за дете, което се учи в първи или в по-горен клас на началното училище. Игрите помагат за развитието на речта, но и за творческото мислене на децата.

BЛИЯНИЕ*

I.ПОДГОТОВКА

1.Вземете пет произволни картончета

I. ДЕЙСТВИЕ

1.Нека детето посочи как всяка от думите може да повлияе на останалите думи

2.Обясняване на влиянието

III.ПРИМЕР

Петте произволни думи са: обувки, дете, зима, крокодилска кожа, жени

Обяснение на влиянието:

обувките от крокодилска кожа са много скъпи

…ако обувките са скъсани, детето ще нарани краката си

…през зимата трябва да се носят топли обувки

…ако са с високи обувки, жените вървят трудно и т.н.

IV. ВАРИАНТИ

1. Изтеглете едно произволно картонче, а после още три. Нека да определим коя от трите ще повлияе най-силно на първата произволна дума.

2.Изтеглете една произволна дума, а измежду всяка следваща определете коя от тях влияе най-силно на първата

ПОЛЗА*

I. ПОДГОТОВКА

Вземете шест произволни картончета.

II. ДЕЙСТВИЕ

1.Подредете картончетата в хоризонтален ред

2.Помолете детето да избере три от тях, защото те могат да му помогнат в живота

3.Детето дефинира избора си

III. ПРИМЕР

Шестте произволни думи са: молив, вода, дърво, учител, камък, чадър

Дефиниране на избора:

вода – много е важна за живота ми

учител – дава ми знания и ме подготвя за живота

молив – ученик съм и моливът ми е нужен

IV. ВАРИАНТИ

1.Подредете думите, като започнете с най-полезното и дефинирате избора

ПРИМЕР: вода, учител, молив, чадър, дърво, камък

2. Вземете осем произволни картончета и изберете три най-полезни, като дефинирате избора си

ПРИМЕР: мишка, река, сняг, параход, сандвич, моряк, портокал, крава

Дефиниране на избора:

сандвич – ще се нахраня, ако дълго съм гладувал

крава – ще ми осигурява мляко за изхранване

портокал – съдържа много витамини и е полезен плод

ОЧЕВИДНОСТИ*

I. ПОДГОТОВКА

Вземете пет произволни картончета.

II. ДЕЙСТВИЕ

1.Подредете ги в хоризонтален ред

2.Нека детето каже коя от думите се свързва най-очевидно с някоя от останалите четири

3.Дефиниране на избора

III. ПРИМЕР

Петте произволни думи са: телефон, батерия, антена, сянка, мълния

Дефиниране на избора:

Най-очевидна е връзката на “телефон” с “батерия” и с “антена”, защото те са част от телефона.

IV. ВАРИАНТИ

1.Нека детето каже коя от думите не се свързва очевидно с първата дума.

2.Нека заедно да потърсите връзка между петте думи

3.Вземайте още картончета с изписани на тях думи, докато откриете онази, която се свързва най-очевидно с всичките

*Означава, че примерите са мои, а методиката е на професор Едуард де Боно.

error: Свържете се с автора за разрешение!!