ЗА БАСНЯТА И “КАМЪЧЕТО”

баснята
Време за четене: 2 минути

Баснята е текст, в който е разказана кратка поучителна история. Героите в нея най-често са животни, по-рядко – хора, растения, предмети. Чрез тях се осмиват човешки недостатъци или явления. Баснята обикновено се състои от две части — разказ за случка и кратка поука.

Понякога, за да кажем нещо важно, използваме много думи. Друг път ни се иска да кажем много, но да го изразим кратко, и да накараме този, който го прочете да продължи. Защото раждането на словото е като покълването, растежа и енергията. Първо избираш добро зрънце за семе, което означава да откриеш стойността. Растежът е време за алтернативи – как да се погрижим за семето, че да избута натежалата над него почва. И някак незабележимо и очаквано, от eнергията се ражда плода.

Малкото думи са покана към другия да мисли, като продължи. Малкото думи най-често поставят фокуса, но понякога са и по-силен код. Малкото думи са предизвикателство и към въображението – да направиш усилие и да проявиш творческо участие. Ако ли не, по-добре ще е да замълчиш… Баснята написах аз, а разпознаването на случката, “камъчето” и кратката поука, оставям на вас.

 

БАСНЯ ЗА “КАМЪЧЕТО”

Цопна “камъче” в реката.

Цопна насред “дребни” рибки.

Цопна дребно “камъче”…

Цопна в заблатената

част на реката.

И затова не предизвика

интерференция от…. вълни

по привидно спокойната

повърхност на водата.

Чуха се само отдалеч

звучно крякащи жаби.

Цопна неудобно “камъче”…

Цопна насред “дребни” рибки.

А кого ли, и дали,

някой

ще ги завлече във бързея…

Й. ХР.

9 февруари 2020 г.

error: Свържете се с автора за разрешение!!