“КОН ЗА КОКОШКА”

заменките на гори
Време за четене: 4 минути

Ако си спомняте в края на миналата година министърът на земеделието Десислава Танева съобщи, че държавата ще си търси едни 80 млн. лв заедно с лихвите. Това е щета, която държавата е понесла в резултат на това, че през пeриода януари 2007 – януари 2009 година, едни от най-богатите българи са се уредили със заменки на държавни гори по морето и в планински курорти срещу частни във вътрешността на страната. По-възрастните от вас трябва да се сещат, че това е времето на Тройната коалиция (2005-2009). И за да ви стане още по-ясно за какво ще стане дума по-долу, ще си послужа с един пример. Да кажем, че имате гора в Северна България и цената й в момента е 7лв/кв. м. Искате да я замените с държавна гора, която се намира край морето или в планински курорт, а там цената е 35 лв/кв. м. Оценителите обаче й определят същата разменна цена. Разликата от 28 лв е загуба за държавата и съгласно европейското законодателство е държавна помощ. Ето, на това му се казва да купиш “кон за кокошка”. И това не е, защото замяната не е търговски инструмент, а защото действащата нормативна база е облагодетелствала едната страна, докато другата – държавата, е била ощетена, защото нейният интерес не е бил защитен.

И за да бъда още по-обстоятелствена с историческите факти, ще ви припомня, че вследствие на задълбочено разследване още през 2014-та година Европейската комисия бе стигнала до заключението, че българското законодателство, което е позволило замяната на собственост върху частно притежавани горски имоти с държавни, е несъвместимо с правилата на ЕС за държавната помощ. Законът, който е бил в сила към момента на присъединяването на България към ЕС през януари 2007 г. до януари 2009 г., е предоставил селективно предимство на предприятията, които са се възползвали от тези сделки за замяна на горски имоти, и е довел до нарушаване на конкуренцията в рамките на единния пазар. Следователно сега България трябва да си възстанови несъвместимата държавна помощ от предприятията, които са я получили, или да отмени съответните замени.

Въз основа на две жалби, получени от Комисията през юни 2011 година, тя започва задълбочено разследване на сделките за замяна на горски имоти в България и на последващата промяна на предназначението на заменените горски земи в някои случаи. Разследването на Комисията се съсредоточава върху периода от 1 януари 2007 година, когато България се присъедини към ЕС, до 27 януари 2009 година, когато замените са преустановени от българските органи. И както вече казах в началото – през този период управлява правителството на БСП, НДСВ и ДПС.

Какво констатира тогава Европейската комисия? Тя установява, че съгласно спорното законодателство частните собственици на горски поземлени имоти са имали право да ги заменят с гори, които са държавна собственост. За целите на замяната стойността на горските частни и държавни поземлени имоти е била определяна чрез административен метод, усановен в българското законодателство. Комисията не е получила уведомление за схемата с цел получаване на предварително одобрение, което се изисква съгласно правилата в Договора.

Eвропейската комисия установява още, че административните цени, използвани при сделките за замяна не са били актуализирани редовно и не са отчитали в достатъчна степен пазарните аспекти. Затова в повечето случаи те са били относително различни от пазарните цени на подобни горски имоти. В резултат на това частните участници в тези сделки за замяна са получили конкурентно предимство. Интересното е, че пикът на заменките е 2005-2006-та година, но за тях държавата нямало да предприема мерки, защото тогава България не е била членка на ЕС. А както става известно от медийни публикации, от списъка на длъжниците са отпаднали много фирми. През годините са изказани и много мнения относно методиката, по която е работила фирмата по оценяването. А кои са тези участници, възползвали си от щедра държавна подкрепа, можете да поразлистите стари вестници от онова време. Бъдете сигурни, няма да се изненадате!

Днес научаваме, че главният прокурор Иван Гешев e възложил на МВР пълна проверка на схемата за държавна помощ при заменките на гори и имоти. Навярно вече се питате защо сега, а не още през 2014-та година, от когато датира онова нареждане от септември на ЕК, с което тя изисква от България да възстанови несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ, предоставена в полза на някои страни по сделки за замяна на горски имоти. Ще ви отговаря направо – навярно, защото в момента главен прокурор е Иван Гешев! А сега остава прокуратурата и МВР да си свършат работата и да добавят още един щрих към темата кой и как се възползва от българския преход.

error: Свържете се с автора за разрешение!!