ЗАКРИВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПРАВОСЪДИЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕС

специализираното правосъдие
Време за четене: 5 минути

Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма, изразиха в нарочна декларация дълбоката си загриженост от закриването на специализираното правосъдие в България.

Прекратяването на работата на Специализираната прокуратура в страната противоречи на препоръките на Европейския съюз, на принципите, насърчавани от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и възгледите на професионалните прокурорски асоциации, се казва в единното становище на участниците в прокурорската мрежа. Декларацията обобщава заключенията от проведената на 28.04.2022 г. Осма среща на Постоянната конференция на прокурорите с участието на представители от Италия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Гърция, Унгария, Италия, Северна Македония, Румъния, Словения и Сърбия.

Срещата бе организирана със съдействието на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), с чиято подкрепа се осъществява съвместната дейност на прокуратурите от страните участнички в прокурорската мрежа. Заключенията от форума са публикувани на електронната страница на Секретариата на Постоянната конференция.

Позовавайки се на общия професионален опит, членовете на Постоянната конференция заявяват в документа, че подобно решение ще окаже отрицателно въздействие върху резултатите от борбата с организираната престъпност в България, върху работата на прокуратурите, участващи в мрежата и върху международното правно сътрудничество като цяло. Те изразяват и общата си позиция за необходимостта от специализация на прокурорите в борбата с организираната престъпност с цел да се предприемат адекватни действия срещу нововъзникващите й форми, да се повиши ефективността в работата, да се подобрят резултатите от международното сътрудничество, да се отговори адекватно на предизвикателствата, които съвременното общество поставя пред прокурорската функция.

Специализацията в противодействието на организираната престъпност е общ елемент в много страни, където в продължение на много години продължава да господства съзнанието, че само по този начин е възможно да се осигури ефективна борба срещу организираната престъпност и тероризма, са единодушни участниците в Осмата среща на прокурорската мрежа.

В заключение Постоянната конференция „заявява подкрепата си за дейността на Специализираната прокуратура на България и запазване на специализираните съдебни органи за борба с организираната престъпност“.

Декларацията на Постоянната конференция на прокурорите от 12 държави ще бъде изпратена на европейските институции и Конституционния съд на Република България.

Публикуваме част от изказванията на участници в Осмата среща на Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, проведена на 28.04.2022 г. на тема закриването на специализираното правосъдие в България.

Италия:

Закриването на Специализираната прокуратура в България води до отслабване на борбата с организираната престъпност не само в държавата, но и в цялата наша мрежа. Заедно изминахме път, който доказа, че специализацията в работата е от изключително значение – и за България като страна на пътя на престъпни трансгранични канали, и за всички нас. Това е огромна стъпка назад в борбата с организираната престъпност, която е недопустима за страна-членка на ЕС. Като пионери в създаването и работата на подобни специализирани институции, си даваме ясна сметка за това.

За нас е ясно, че не можем да се произнасяме за политическо решение на българския парламент, но трябва на висок глас да изразим позицията си.

Албания:

Невероятно е случващото се в България. Специализацията в работата срещу организираната престъпност е нещо необходимо, но и нещо, което се постига трудно – с големи инвестиции, с много усилия и трупане на опит… Съгласни сме с констатациите на този форум, че е необходимо да изразим позицията си в декларация, с която да поискаме да се спре закриването на българската Специализирана прокуратура.

Босна и Херцеговина:

Изненадващ факт е, че изпълнителната власт е стигнала до такава мярка. Правителството в Босна и Херцеговина също се опитва да контролира прокуратурата и съда. Това трябва да спре, трябва да отстояваме нашата независимост. Явно Специализираната прокуратура си върши добре работата в България. Не виждаме причина функциониращи с години органи да се закриват. Затова подкрепяме българските си колеги. Специализираните органи трябва да бъдат подкрепяни и укрепвани, а не закривани.

Гърция:

Изказвам пълната си подкрепа за Специализираната прокуратура, каквато я има в България. И трябва да изразим нашата подкрепа за българските си колеги. За жалост, дори да приемем, че реформа в правосъдието се прави със съмнителни мотиви, трябва да проявим сдържаност, можем само да изразим позицията си. Като магистрати се подчиняваме на политическия избор.

Румъния:

Много сериозен е въпросът със закриването. Радвам се да видя подкрепата на всички за Специализираната прокуратура в България. Уверен съм, че всички български колеги от обичайните прокуратури са добри професионалисти, но им предстоят трудности, докато навлязат в спецификата на работата. Решението на българския парламент засяга всички нас, засяга съвместната ни работа. Ще отнеме много време, докато възстановим преките си контакти и международноправното сътрудничество.

Сърбия:

Изненадан съм от приемането на закон за разтурването на Специализираната прокуратура в България. Нашите специализирани прокуратури винаги досега са имали чудесно сътрудничество и сме хвалили българските си колеги за техния професионализъм и опит. Само специализирани органи с юрисдикция в цялата държава и извън нея могат да се борят с трансграничната организирана престъпност и да са ефективен партньор в международноправното сътрудничество. Когато кандидатствахме за приемане в ЕС, на нас ни повтаряха за нуждата от Специализирана прокуратура и Специализиран съд за организираната престъпност. Съгласен съм, че такива органи трябва да има във всяка държава.

Словения:

През последните 2 години и над нас имаше огромен натиск от политическата власт. Очевидно така е в повечето държави, така и ще бъде. Подкрепяме твърдо колегите си от България и поддържаме позицията, че специализирани прокуратури трябва да има във всяка държава.

Оригиналният текст на декларацията можете да видите тук.

Източник: Сайта на Прокуратурата

error: Свържете се с автора за разрешение!!