С ЕДНА ДУМА – ПАРИ В ХАЗНАТА НЯМА

държавния бюдежет за 2021
Време за четене: 2 минути

Със свое решение правителството предлага на Народното събрание, на основание на чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България, да се удължи действието на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (т.нар. удължителен закон).

След конституиране на 49-ото народно събрание на 12 април 2023 г. срокът на действие на удължителния закон е до 10 юни 2023 г. В случай че в споменатия срок не са приети Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., е необходимо да се продължи действието на т.нар. удължителен закон.

Предложеният законопроект ще осигури стабилност и възможност за финансиране на системите и осъществяване на техните държавни и обществени функции до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., се казва в мотивите.

„В тази връзка, тъй като времето напредва, и очаквайки да се формира редовно правителство, ние вчера внесохме в НС проект на решение на НС, с което да се регламентира да се извършват разходи в срок до приемане на закона за държавния бюджет за 2023 г., съобразно действащото законодателство към момента, и да се събират приходите по действащото законодателство, като в същото време в това проекторешение е предложено на НС да се приеме определено приоритизиране на разходите“, отбеляза служебният финансов министър Росица Велкова.

Велкова обясни, че е направено и предложение да отпадне и параграф 15, с който условно са блокирани във фискалния резерв европейските средства и Сребърният фонд. „Смисълът на единната сметка е да могат да се финансират гъвкаво разходите на държавата, а не да се теглят дългове, когато във фискалния резерв има 10 млрд.“, допълни тя и уточни, че този параграф, който беше включен в удължителния закон, е в противоречие на Закона за публичните финанси и на цялата философия на единната сметка.

По думите ѝ това не крие никакви рискове, а средствата от сребърния фонд няма да бъдат използвани.

error: Свържете се с автора за разрешение!!