ЕК ПРЕДЛАГА ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГАЗ

европейски план
Време за четене: 3 минути

Европейската комисия предложи нов законодателен инструмент и Европейски план за намаляване на търсенето и на потреблението на газ в Европа с 15% до следващата пролет. Това се посочва в съобщение на сайта на Европейската комисия. Комисията предлага нов регламент, който ще постави като цел пред всички държави-членки да намалят търсенето на газ с 15% в периода между 1 август 2022 – 31 март 2023 година.

След консултация с държавите-членки, новият регламент също така ще позволи на Комисията да обяви „съюзна тревога“ относно сигурността на доставките, налагайки задължително намаляване на търсенето на газ. Такова предупреждение може да се активира, когато има значителен риск от сериозен недостиг на газ или необичайно високо търсене на газ. Държавите-членки трябва да актуализират своите национални планове за извънредни ситуации до края на септември, за да покажат как възнамеряват да постигнат целта за намаляване и да докладват на Комисията на всеки два месеца за напредъка.

За да помогне на държавите членки да постигнат необходимите намаления на търсенето, Комисията прие и Европейския план за намаляване на търсенето на газ, който определя мерки, принципи и критерии за координирано намаляване на търсенето. Планът има за цел замяна на газа с други горива и общо спестяване на енергия във всички сектори. Той има за цел да защити доставките за домакинствата и ключовите потребители като болниците, както и за индустриите, които са от решаващо значение за осигуряването на икономиката с основни продукти и услуги, както и веригите за доставки и конкурентоспособността на ЕС.

Преди да обмислят съкращаване на доставките, държавите-членки следва да изчерпят всички възможности за заместване на горива, незадължителни схеми за спестяване и алтернативни източници на енергия. Когато е възможно, следва да се даде приоритет на преминаването към възобновяеми енергийни източници или по-чисти варианти. Преминаването към въглища, нефт или ядрена енергия обаче може да се наложи като временна мярка, ако избягва дългосрочната употреба на газ.

Пазарните мерки могат да намалят рисковете за обществото и икономиката. Например, държавите-членки могат да въведат тръжни или тръжни системи, за да насърчат индустрията да намали потреблението на енергия. Друг важен принцип за пестене на енергия е намаляването на отоплението и охлаждането. Комисията настоятелно призовава всички държави-членки да стартират информационни кампании за насърчаване на широкомащабни намаления на отоплението и охлаждането и да приложат „Съобщението на ЕС за енергоспестяване“, което съдържа множество възможности за краткосрочни спестявания. Като пример, държавите-членки биха могли да наложат целеви намаления на отоплението и охлаждането в сгради, управлявани от публични органи.

Тези мерки ЕК предприема на фона на руския шантаж и увеличеното търсене на газ от други източници. По-рано във вторник, Bloomberg съобщи, позовавайки се на еврокомисаря по бюджета Йоханес Ган, че Европейската комисия не очаква Руски поток -1 да възобнови работата си след ремонта. Ден преди това много медии съобщиха, че „Газпром“ е обявил форсмажорни обстоятелства по отношение на доставките на газ за Европа за поне един голям потребител. Напомням, че миналата седмица канадското правителство се съгласи да направи изключение от санкциите срещу Русия и да изпрати на Германия ремонтираната турбина за Северен поток -1, за да бъде неутрализиран риска Руската федерация да не възобнови доставките след т.н. планирана поддръжка.

Източник: Сайта на Европейската комисия

<<Може да прочетете и други мои публикации по темата: ”Ще бъде ли спрян руския газов шантаж“, “Ще се отърве ли Европа от руския газ и петрол“, ”България, ембаргото върху руския газ и войната“, “За петролното ембарго и Шестия пакет“, “Седмият пакет санкции против Русия“.

error: Свържете се с автора за разрешение!!